Rynek Akcji: 13 listopada 2019

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Główne indeksy w Stanach poszły delikatnie do góry na wczorajszej sesji. Dochodzą wieści, że USA może opóźnić nałożenie ceł na auta eksportowane z Europy. Administrację przekonały wizje nowych inwestycji w Ameryce podejmowane przez niemieckie koncerny motoryzacyjne. Prezydent D. Trump podczas swojego wystąpienia oświadczył, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z chińczykami to po raz kolejny podniesie cła. Zaostrzył również relacje z drugą stroną konfliktu określeniem negocjatorów z Azji oszustami. Według niego od momentu wejścia Chin do WTO w 2011 roku nikt nie wykorzystał bardziej USA niż właśnie Pekin. Na ten moment obowiązujące cła nie zostaną zniesione. W Hongkongu starcia z administracją nie widać końca. Wczoraj przeciwko manifestującym użyto granatów z gazem. Szefowa C. Lam, która miała zostać zwolniona ze stanowiska, podsyca protestujących wypowiadając się o nich obraźliwie. Hongkończycy walczą o demokratyczne wybory nowych władz i wystosowanie odpowiednich środków karnych wobec policji, która według nich używa zbyt drastycznych metod wobec mieszczan. W kwestii spółek, dzisiaj wyniki opublikują takie podmioty jak Cisco z NYSE i E.ON z Euronext. Również dzisiaj publicznie wypowie się prezes Fed J. Powell. Wczoraj Niemcy zaprezentowały znaczną poprawę nastrojów w listopadzie, jak wynika z odczytu indeksu instytutu ZEW, który wypadł bardzo dobrze (-2,1), biorąc pod uwagę ostatni odczyt i prognozę (kolejno -22,8, -13).

W Polsce największe spółki straciły, małe i średnie zyskały podczas wczorajszych notowań. Wśród podmiotów z WIG20 odbiło Dino, które mocno spadało po wynikach i prognozach ostatnio. Zyskiwała PGE, która po sesji opublikowała wyniki zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Spółka spodziewa się jednak spadku poziomu EBITDA w 2020 roku r/r w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, obrocie i ciepłownictwie, co może oddziaływać na wycenę na dzisiejszej sesji. Po sesji wyniki za III kw. opublikował również Play, który osiągnął zysk EBITDA na poziomie 636,1 mln zł, podczas gdy konsensus ukształtował się na poziomie 625,4 mln zł. W całym roku 2019 Play przewiduje, że EBITDA wyniesie 2,4 mld zł. Dzisiaj przed sesją napłynęły dane od Eurocashu, który w III kw. osiągnął zysk netto na poziomie 41 mln zł wobec konsensusu na poziomie 45,3 mln zł. /Wioletta Pawłowska/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: