Millennium TFI wprowadza Pracownicze Plany Kapitałowe

Millennium TFI wprowadza Pracownicze Plany Kapitałowe

<strong>Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Jest więc jedną z pierwszych instytucji, spełniających wymogi formalne dotyczące prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych i oferujących PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to ogromna szansa na rozwój polskiego rynku kapitałowego i długotrwały wzrost oszczędności Polaków

Dla Millennium TFI są szansą na rozwój współpracy z klientami korporacyjnymi Grupy Banku Millennium. Oferuje się firmom pełne wsparcie w przygotowaniach do wdrożenia PPK oraz wygodne narzędzia systemowe do uruchomienia i obsługi programu, m.in. poprzez aplikację mobilną. Zamierza się wykorzystać kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na rynku polskim do efektywnego pomnażania oszczędności uczestników PPK.

W zakresie PPK spółka Millennium TFI oferuje Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Millennium PPK SFIO), w ramach którego wydzielono 8 subfunduszy zdefiniowanej daty: Subfundusz Emerytura 2025, Subfundusz Emerytura 2030, Subfundusz Emerytura 2035, Subfundusz Emerytura 2040, Subfundusz Emerytura 2045, Subfundusz Emerytura 2050, Subfundusz Emerytura 2055, Subfundusz Emerytura 2060.

Millennium TFI posiada 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na rynku polskim. Znajduje się w pierwszej dziesiątce na rynku funduszy inwestycyjnych pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego. W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, zamknięte jak i produkty oferowane w ramach III filaru systemu emerytalnego. Jest jednym z wiodących Towarzystw pod względem ilości zarządzanych programów IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). Posiada ponad 35 tys. rachunków i ponad 360 mln PLN aktywów. Millennium TFI wchodzi w skład Grupy kapitałowej Banku Millennium.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, dobrowolny i długoterminowy program oszczędzania dla pracowników

Ich celem jest budowa dodatkowego kapitału na emeryturę. Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zobowiązuje ona pracodawców do prowadzenia PPK dla swoich pracowników zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • lipiec 2019 r. (od 1 lipca) – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób;
  • styczeń 2020 r. (od 1 stycznia) – firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników;
  • lipiec 2020 r. (od 1 lipca) – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób;
  • styczeń 2021 r. (od 1 stycznia) – pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Źródło: Millennium Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: