Paneuropejski zespół Greenberg Traurig reprezentuje fundusz Cromwell European Real Estate Investment Trust w nabyciu szeregu nieruchomości w Europie

Paneuropejski zespół Greenberg Traurig reprezentuje fundusz Cromwell European Real Estate Investment Trust w nabyciu szeregu nieruchomości w Europie

Zespół globalnej kancelarii Greenberg Traurig złożony z prawników biur w Londynie, Warszawie i Amsterdamie, reprezentował fundusz Cromwell European Real Estate Investment Trust („CEREIT”), poprzez jego spółki powiązane, w związku z nabyciem 16 nieruchomości, w przeważającej większości biurowych, w Polsce, Holandii i Finlandii o łącznej wartość zakupu całego portfela wynoszącej 324 mln EUR.

Z ramienia londyńskiego biura zespołem transakcyjnym Greenberg Traurig kierowała Partnerka Sarah Moyles, wspomagana przez Emmę Bosworth oraz Dana Woolstona (Associates). Zespół w Warszawie prowadził Partner Radomił Charzyński. Wspierany był przez Karolinę Olko (Senior Associate) oraz Milenę Mędrzycką, Maxymiliana Rybczyńskiego i Jakuba Gajzlera (Associates). Za prace prawników w Amsterdamie odpowiadali Partnerzy Jan Kees Brandse i Paul Westhoff. W skład holenderskiego zespołu weszli Radboud de Wit, Jeroen van den Hamer i Suzanne Walstra (Associates).

Niniejsza transakcja wyraźnie pokazuje szczególną współpracę między biurami kancelarii w Europie. Jest dowodem na to, że Greenberg Traurig dysponuje możliwościami, które skutecznie wykorzystuje do pomyślnej realizacji złożonych transakcji transgranicznych

Nabycie zostało sfinansowane z kilku źródeł. Złożyły się na nie środki uzyskane z gwarantowanej emisji praw do akcji na singapurskiej giełdzie papierów wartościowych Singapore Exchange Securities Trading Limited. Została ona ogłoszona w dniu 30 października 2018 r. To również finansowanie dłużne udzielone przez banki Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) oddział we Frankfurcie oraz Société Générale S.A. oddział we Frankfurcie.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w raportach, transakcja podniesie całkowitą wartość portfela CEREIT. Z około 1,4 mld EUR do 1,8 mld EUR. Zwiększy tym samym wielkość, skalę i dywersyfikację portfela. Transakcja zapewnia również dostęp do nowych rynków w Finlandii i Polsce. Należą one do najszybciej rozwijających się w Europie. Jednocześnie umacnia pozycję CEREIT na holenderskim rynku nieruchomości biurowych.

Źródło: Greenberg Traurig

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: