Rynek nieruchomości w Polsce w 2019 r.

Rynek nieruchomości w Polsce w 2019 r.

Rynek nieruchomości w Polsce w 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny, w oparciu o dane Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawił ubiegłoroczne statystyki na temat obrotu nieruchomościami w Polsce. Podpisano w nim 562 350 aktów notarialnych, czyli o 7,1 proc. więcej niż w roku 2018. Ceny mieszkań kolejny rok z rzędu poszły w górę.

Największą zwyżkę ilościową GUS odnotował w segmencie sprzedaży działek niezabudowanych – o 16,3 proc. Na kolejnych miejscach pod względem wzrostu znalazły się: sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym – o 14,7 proc., i sprzedaż nieruchomości rolnych – o 5,6 proc. Z kolei w dół poszybowały wskaźniki oddania przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku – o 49,9 proc., sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – o 12,7 proc., a także sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – o 11,4 proc.

Szczegółowe statystyki nt. aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości w 2019 roku:

 1. Sprzedaż lokali – 218 553 (wzrost w porównaniu do 2018 r. o 4,1 proc.);
 2. Sprzedaż działek niezabudowanych – 120 664 (wzrost o 16,3 proc.);
 3. Sprzedaż nieruchomości rolnych – 60 990 (wzrost o 5,6 proc.);
 4. Sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym – 61 798 (wzrost o 14,7 proc.);
 5. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – 50 866 (wzrost o 4 proc.);
 6. Sprzedaż nieruchomości innych – 23 954 (spadek o 0,8 proc.);
 7. Sprzedaż działek zabudowanych budynkiem o innym przeznaczeniu – 16 207 (wzrost o 2,2 proc.);
 8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – 5 739 (spadek o 12,7 proc.);
 9. Sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – 3 393 (spadek o 11,4 proc.);
 10. Oddanie przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku – 186 (spadek o 49,9 proc.).

Na podstawie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, wg stanu z 25 kwietnia 2020 r. (częściowo szacunkowych ze względu na pandemię COVID-19 dla ok 40% niezaewidencjonowanych transakcji sprzedaży dokonanych w IV kwartale 2019 r. w 24 powiatach) GUS informuje, że w roku ubiegłym zawarto ponad 481 142 transakcji sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości 126 mld 369 mln zł, w tym:

 1. nieruchomości lokalowych – 237 061 (łączna wartość transakcji 65 mld 306 mln zł);
 2. nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zabudowanych nieruchomości rolnych, nieruchomości zabudowanych budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa oraz nieruchomości budynkowych – 81 861 (łączna wartość transakcji 35 mld 211 mln zł);
 3. nieruchomości niezabudowane – 162 220 (łączna wartość transakcji 25 mld 852 mln zł).

Najwięcej umów sprzedaży lokali zawarto w województwach: pomorskim, dolnośląskim, mazowieckim i zachodniopomorskim, a nieruchomości niezabudowanych w: podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

Nieustannie rosną ceny mieszkań w Polsce. Poza „chwilowym” spadkiem w 2012 roku, od tamtej pory rok rocznie ceny mieszkań nieprzerwanie idą w górę. W porównaniu do 2018 r. w ubiegłym mieszkania były droższe średnio o 6,7 proc. na rynku pierwotnym i o 10,4 proc. na rynku wtórnym. Na przestrzeni 4 lat (w porównaniu do 2015 r.), ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 17,4 proc. na rynku pierwotnym i aż 27,2 proc na rynku wtórnym.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: