Spłata kredytu na budowę domu uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Nabycie nieruchomości w drodze darowizny, a następnie jej sprzedaż przed upływem 3 lat liczonych od końca roku, w którym uzyskano darowiznę, obarczona jest wysoką, bo aż 19% daniną na rzecz państwa, i to przeważnie obarczającą całą uzyskaną ze sprzedaży kwotę, bowiem przy darowiźnie trudno o wykazanie kosztów jej uzyskania. W wydanej 18 października interpretacji indywidulanej organ podatkowy odniósł się do możliwości uniknięcia tego opodatkowania przez sprzedającego, który uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki przeznaczył na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na wybudowanie innej nieruchomości.

W grudniu 2017 r. syn otrzymał od swojej matki w darowiźnie mieszkanie. W styczniu 2019 r. matka zmarła, a pięć miesięcy później, w lipcu syn dokonał jego zbycia. Całą uzyskaną ze sprzedaży kwotę chce przeznaczyć na spłatę, zaciągniętego w 2011 r. na budowę domu, kredytu hipotecznego. W domu tym, realizuje własne cele mieszkaniowe, zamieszkując wraz z żoną, która jest współwłaścicielką tej nieruchomości w ramach współwłasności majątkowej małżeńskiej. Syn wystąpił do Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy w tej sytuacji będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Organ interpretacyjny zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Poinformował, że spłata kredytu zaciągniętego na realizację celów mieszkaniowych została wskazana w katalogu zamkniętym art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, jako wydatek uprawniający do skorzystania za ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy:

… wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (nabytego przez Wnioskodawcę w drodze darowizny) w okresie trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę własnego budynku mieszkalnego, w którym realizuje swoje cele mieszkaniowe, uprawnia do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata takiego kredytu spełnia bowiem warunki do uznania jej za wydatek na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (interpretacja indywidulna z 18 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.305.2019.3.JG).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: