Czy deweloperzy obawiają się mniejszego popytu?

Czy deweloperzy obawiają się mniejszego popytu?

Wiele wskazuje na to, że szczytowy moment mieszkaniowego boomu jest już za nami. Eksperci sprawdzili, jak deweloperzy widzą perspektywy popytu na nowe mieszkania.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2015 r. krajowi deweloperzy sprzedali 57 076 mieszkań. Analogiczne wyniki z lat 2016-2018 były znacznie lepsze (odpowiednio: 63 595 lokali, 67 223 lokale oraz 81 221 lokali). Wiele wskazuje jednak na to, że popyt dotyczący mieszkań z rynku pierwotnego będzie powoli słabł wraz z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą. Warto sprawdzić, czy krajowi deweloperzy podzielają taką opinię. Interesującą odpowiedzią na pytanie o nastroje deweloperów są wyniki badania przeprowadzonego niedawno przez NBP.

Narodowy Bank Polski w swoim corocznym raporcie podsumowującym sytuację rynku mieszkaniowego, opublikował wyniki ciekawej ankiety przeprowadzonej wśród deweloperów

Jak tłumaczą eksperci, to badanie dotyczyło między innymi spodziewanych zmian popytu. Deweloperzy ankietowani przez NBP, następująco prognozowali zmiany sprzedaży nowych mieszkań w drugiej połowie 2019 r. (względem pierwszej połowy roku):

  • wzrost sprzedaży wynoszący powyżej 10% – 16% odpowiedzi,
  • wzrost sprzedaży wynoszący do 10% – 14% odpowiedzi,
  • stabilizacja sprzedaży na zbliżonym poziomie – 56% odpowiedzi,
  • spadek sprzedaży wynoszący do 10% – 8% odpowiedzi,
  • spadek sprzedaży wynoszący powyżej 10% – 6% odpowiedzi.

Jeżeli natomiast chodzi o prognozę popytową dla 2020 r. (w porównaniu do 2019 r.), to odpowiedzi inwestorów były następujące:

  • wzrost sprzedaży wynoszący powyżej 10% – 13% odpowiedzi,
  • wzrost sprzedaży wynoszący do 10% – 15% odpowiedzi,
  • stabilizacja sprzedaży na zbliżonym poziomie – 53% odpowiedzi,
  • spadek sprzedaży wynoszący do 10% – 11% odpowiedzi,
  • spadek sprzedaży wynoszący powyżej 10% – 7% odpowiedzi.

Wg portalu RynekPierwotny.pl powyższe wyniki sugerują, że branża deweloperska spodziewa się utrzymania dobrej koniunktury rynkowej w 2020 r. Warto dodać, że 37% deweloperów ankietowanych przez NBP oczekuje w przyszłym roku wzrostu cen nowych mieszkań o mniej niż 10%. Jedna dziesiąta inwestorów spodziewa się, że wzrosty cen będą większe. Aż 46% ankietowanych deweloperów sądzi, że w przyszłym roku ceny nowych „M” wreszcie się ustabilizują.

Źródło: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: