Naszych mieszkań przybywa najszybciej w Europie?

Polska

Polska pod względem nasycenia zasobem mieszkaniowym (liczby mieszkań/1000 osób) nadal osiąga wyniki znacznie mniejsze od średniej unijnej. Statystyki wskazują jednak, że przez ostatnie lata miała miejsce znacząca poprawa w tym zakresie. Jest to zasługa deweloperów i osób prywatnych budujących domy, czyli dwóch najważniejszych kategorii inwestorów. Ostatnie lata pod względem aktywności „budowlanki” były ciekawe nie tylko w Polsce. Warto zatem sprawdzić, jak nasz kraj prezentuje się na tle innych państw pod względem tempa wzrostu liczby mieszkań.

Wbrew temu, co można by sądzić, informacje dotyczące liczby mieszkań w poszczególnych państwach nie są szczególnie łatwe do znalezienia

Europejska Federacja Kredytu Hipotecznego (EMF = European Mortgage Federation) to jedna z nielicznych instytucji, które zbierają w jednym miejscu informacje na ten temat. Eksperci na podstawie danych EMF postanowili obliczyć, jak pomiędzy 2007 r. oraz 2017 r. zmieniała się liczba mieszkań (domów i lokali) z poszczególnych krajów. Wyniki wspomnianych obliczeń są następujące:

 • Austria – wzrost o 14%
 • Belgia – wzrost o 9%
 • Brazylia – wzrost o 24%
 • Bułgaria – wzrost o 5%
 • Dania – wzrost o 8%
 • Francja – wzrost o 11%
 • Grecja – wzrost o 6%
 • Hiszpania – wzrost o 4%
 • Holandia – wzrost o 10%
 • Irlandia – wzrost o 3%
 • Islandia – wzrost o 10%
 • Niemcy – wzrost o 5%
 • Norwegia – wzrost o 14%
 • Polska – wzrost o 11%
 • Szwecja – wzrost o 10%
 • USA – wzrost o 6%
 • Węgry – wzrost o 4%

Ze względu na brak potrzebnych danych, nie można wziąć pod uwagę na przykład wszystkich krajów UE lub OECD. Informacje dotyczące dość zróżnicowanej grupy państw (patrz powyżej) wskazują natomiast, że Polska w latach 2007-2017 cechowała się tempem wzrostu zasobu mieszkaniowego nieco większym od średniej (9%). Naszemu krajowi daleko było jednak do rekordowego wyniku młodej demograficznie Brazylii (+24%).

Źródło: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: