W kraju sombrero i tequili

peso meksykańskie

Jak to jest sąsiadować z państwem rządzonym przez Donalda Trumpa? Przyjrzyjmy się jak radzi sobie gospodarka i waluta Meksyku.

Pod koniec ubiegłego roku peso meksykańskie (MXN) doświadczyło istotnego umocnienia w parze z dolarem amerykańskim i polskim złotym. Od początku grudnia do połowy stycznia waluta odnotowała aprecjację rzędu 8%.

Z USA można się dogadać

W ostatnich miesiącach peso otrzymało sporo wsparcia dzięki optymizmowi, który wybuchł po podpisaniu przez Stany Zjednoczone, Kanadę oraz Meksyk umowy USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), kończącej wcześniejszy spór na tle handlu międzynarodowego. Tym samym peso meksykańskie w całości odrobiło straty, których waluta doświadczyła podczas wyprzedaży z października ubiegłego roku. Dematerializacja ryzyka w połączeniu z wyższym poziomem stóp procentowych Centralnego Banku Meksyku sprawiła, że w kwietniu kurs MXN w relacji do dolara amerykańskiego wzrósł do najwyższego poziomu od sześciu miesięcy. W parze ze słabszym złotym waluta umocniła się do najwyższego poziomu od ponad półtorej roku.

Kurs USD/MXN & PLN/MXN (maj ’18 – maj ’19)

peso meksykańskie

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 13/05/2019

Zmienność peso meksykańskiego w 2018 roku w istotnym stopniu wynikała z niepewności co do przyszłości relacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Po podpisaniu porozumienia USMCA ryzyko związane z handlem międzynarodowym zdecydowanie zmalało, aczkolwiek należy pamiętać, że wspomniana umowa musi jeszcze zostać ratyfikowana przez państwa-strony. Eksperci nie spodziewają się jednak, żeby proces ratyfikacji miał wiązać się z jakimikolwiek problemami.

Zgodnie z ich oczekiwaniami, w ostatnich kwartałach wyższe stopy procentowe Centralnego Banku Meksyku (Banxico) zdecydowanie wspierały MXN. Po raz ostatni stopy zostały podniesione podczas grudniowego spotkania Banxico – po wzroście o 25 punktów bazowych stopa referencyjna banku znalazła się na poziomie 8,25%, najwyżej od 2008 roku. Oświadczenie banku miało dość jastrzębi wydźwięk i odnosiło się do ryzyk związanych z przekroczeniem przez wskaźniki wzrostu cen konsumentów celu inflacyjnego Banxico.

Pod koniec ubiegłego roku inflacja w Meksyku wynosiła 5%, zdecydowanie przekraczając cel banku centralnego (2-4%). W ostatnich miesiącach w kraju doszło jednak do pewnego ograniczenia presji inflacyjnej. Zdaje się, iż seria podwyżek stóp procentowych na jakiś czas wstrzymała wzrost cen, w kwietniu wskaźnik inflacji wynosił 4,4%. Wyraźnie wzrosły natomiast realne stopy procentowe w Meksyku. Obecnie wynoszą one blisko 4%. Tak wysoki poziom realnych stóp powinien wspierać peso i ograniczyć skalę wpływu zewnętrznych czynników, chroniąc walutę przed wyraźniejszą deprecjacją.

Realne stopy procentowe w Meksyku (2007-2019)

peso meksykańskie

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 13/05/2019

Największy niepokój co do perspektyw waluty wzbudza niedawne spowolnienie gospodarcze w Meksyku. W ostatnim kwartale 2018 roku wzrost PKB w ujęciu kwartalnym wyniósł zaledwie 0,2%. W pierwszym kwartale obecnego roku PKB spadło natomiast o 0,2%. Uważa się jednak, że ograniczenie ryzyka, do którego doszło po podpisaniu umowy USMCA, powinno docelowo przyczynić się do poprawy warunków gospodarczych w Meksyku, zwłaszcza w sektorze przemysłu.

Aktualna ocena sytuacji przez Ebury

Niedawne spowolnienie inflacji w Meksyku, słabsze wskaźniki wzrostu gospodarczego, a także „gołębia” retoryka przyjęta niedawno przez Rezerwę Federalną, ograniczają potrzebę dodatkowych podwyżek stóp procentowych Banxico. Jednocześnie eksperci sądzą, że głosy oczekujące cięcia stóp są zarówno przedwczesne, jak i przeszacowujące potrzebę reakcji banku centralnego.

Nadal zakłada się stopniowe umocnienie waluty Meksyku w relacji do dolara amerykańskiego z obecnych poziomów. W ostatnim czasie zrewidowano prognozę USD/MXN w dół spodziewając się poziomu 18,9 na koniec obecnego roku. Uwzględniając prognozę dla pary USD/PLN eksperci spodziewają się umiarkowanego osłabienia meksykańskiej waluty w parze z polskim złotym.

Źródło: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, analitycy Ebury

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: