Przeprowadzka do Monako – uzyskanie rezydencji

Każdy cudzoziemiec powyżej 16 roku życia, który chce przeprowadzić się do Monako na ponad trzy miesiące musi posiadać zezwolenie na pobyt wydane przez władze Monako – zgodnie z Franco-Monegasque Neighborhood Agreement z 18 maja 1963 r. oraz Order Sovereign nr 3153 z 19 marca 1964 r.

Kto może zostać rezydentem Monako?

Obywatele z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym obywatele Szwajcarii i Andory) muszą posiadać ważny dowód tożsamości lub paszport przed rozpoczęciem każdej procedury w Księstwie. Obywatele innych krajów muszą ubiegać się o wizę umożliwiającą im przeprowadzkę do Monako, wydaną przez władze francuskie, przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt w Księstwie. W tym celu wnioskodawca powinien skontaktować się z konsulatem francuskim w swoim kraju zamieszkania. Zgodnie z narodowością wnioskodawcy i krajem pochodzenia formalności będą się różnić.

Dowody potwierdzające i dokumenty wymagane do takiego wniosku zależą od profilu wnioskodawcy. We wszystkich przypadkach wnioskodawca musi dostarczyć zarejestrowaną umowę najmu lub dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości w Monako wraz z dowodem posiadania wystarczającego dochodu i / lub środków do życia w Księstwie.

 

Zdjęcie: Maja Czarzasty-Zybert

Jak zostać rezydentem Monako?

Co do zasady, istnieją trzy sposoby, aby zostać rezydentem w Monako. Po pierwsze, może się to stać poprzez podpisanie umowy o pracę z autoryzowanym monakijskim pracodawcą. Po drugie, na skutek założenia działalności gospodarczej w Monako. Po trzecie zaś, na podstawie oficjalnego dokumentu potwierdzającego założenie spółki, które umożliwia uzyskanie pozwolenia na pobyt. O ile jednak wymienione sposoby wymagają adekwatnego do korzyści wysiłku logistycznego i operacyjnego, o tyle jest jeszcze czwarty sposób, aby trafić do podatkowego raju. Należy otworzyć konto bankowe w banku w Monako i złożyć depozyt w wysokości min. 500 000 EUR, a następnie uzyskać referencję bankową potwierdzającą, że dysponuje się wystarczającymi środkami, by wieść dostatnie życie w Monako.

Istotnym warunkiem uzyskania rezydencji Księstwa Monako jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na terenie Księstwa. Z uwagi na ograniczone pod względem wielkości terytorium, ceny nieruchomości, jak również koszty najmu mieszkań w Monako są wysokie. Umowy najmu mieszkania zawierane są zwykle na okres 3 lat i obwarowane są obowiązkiem wpłacenia kaucji mieszkaniowej, której wysokość stanowi równowartość trzymiesięcznego kosztu najmu. Przy wynajmie mieszkań bardzo często wymaga się także od potencjalnego najemcy okazania referencji z banku, od ostatniego wynajmującego lub też z miejsca pracy.

Po spełnieniu powyższych warunków, aby uzyskać dokument pobytowy w Księstwie Monako, należy się zmierzyć również z „papierkową robotą”, polegającą przedstawieniu m.in. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, aktu urodzenia i poświadczonej kopii paszportu oraz wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Wszystkie składane dokumenty muszą być obligatoryjnie przetłumaczone na język francuski przez wykwalifikowanego tłumacza, a brak choćby „czystej kartoteki” w rejestrze karnym, automatycznie dyskwalifikuje kandydata.

Jednak kiedy już dopełni się wszelkich formalności, to każdy kolejny dzień pobytu w Księstwie zdecydowanie wynagradza wszelkie trudności życia codziennego.

 

Autor: Maja Czarzasty-Zybert

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: