Wiadomości, inwestycje, prawo, gospodarka

Posiadający zagraniczną rezydencję podatkową podatnicy, za granicą rozliczają swoje obowiązki fiskalne i nie muszą płacić podatku dochodowego w Polsce. Fiskus

Ekonomia

Trzyprocentowa recesja, drastyczny spadek przychodów z turystyki i olbrzymi wzrost bezrobocia. Czy taki scenariusz czeka Islandię po tym, jak WOW Air nagle zakończył działalność w

Prawnik radzi

W piątek 31 maja 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, stanowiący komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie prejudycjalnej, dotyczącej określenia momentu wykonania

Giełda
Waluty
Inwestycje

Na rynku złota sporo wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Nie tyle pod względem ilościowym, co jakościowym. Ostatnie miesiące to czas naciągania giełdowej sprężyny oraz oczekiwania,

Finansowanie

mPay uzyskał od Narodowego Banku Polskiego (NBP) zezwolenie na prowadzenie niekartowego schematu płatniczego. Pozwoli to spółce na znaczące rozszerzenie działalności w nowych obszarach, np. jako

Gospodarka

Wypis Firmy z całej Europy coraz częściej w swojej działalności zauważają problemy, takie jak zwiększające się straty z powodu nieściągalnych należności, opóźnione płatności od kontrahentów

Społeczeństwo

W piątek 7 czerwca 2019 r., Minister Inwestycji i Rozwoju przedstawił projekt ustawy, który wesprzeć ma społeczeństwo w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Zakup własnego „M” miałby

Technologia

W piątek 10 maja 2019 r., Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o stworzeniu aplikacji mPojazd, zastępującej tradycyjne, obowiązkowe dokumenty pojazdu, ich postacią elektroniczną, możliwą do okazania za