We wtorek 4 sierpnia 2020 r. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu dokonania oceny planowanego przejęcia Fitbita przez Google. KE obawia się,

Zgodnie z Kodeksem wyborczym oraz Konstytucją RP, o ważności wyborów na Prezydenta RP rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów Państwowej Komisji Wyborczej,

Komisja Europejska przedstawiła 31 lipca 2020 r. sprawozdanie na temat przestrzegania prawa Unii Europejskiej przez jej kraje członkowskie w minionym 2019 roku. KE stwierdziła

W dniach 22 – 23 lipca 2020 r. odbyła się w Wiedniu międzynarodowa konferencja z udziałem Polski, w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa Europy przed nielegalną