Rząd przyjął 8 czerwca założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Rada Ministrów przewiduje wzrost PKB o 4,3 proc. oraz inflację na poziomie

Komisja Europejska podjęła 31 marca decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z polską nowelizacją ustawy o sądownictwie

Podczas konferencji prasowej 18 marca 2021 r. Minister Sprawiedliwości ogłosił pomysł powołania instytucji sędziów pokoju, którymi będą niezawodowi sędziowie, a których zadaniem będzie odciążenie

Prezes stowarzyszenia wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z pytaniem o możliwość zorganizowania walnego zgromadzenia w trakcie panującej pandemii COVID-19.