Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zaplanowane przychody i wydatki były innej wielkości niż zaplanowane, deficyt niższy. Polska odnotowała 4,1 proc. wzrost PKB.

Podczas czwartkowej konferencji na temat zmian i wyzwań dla sektora służby zdrowia w obliczu pandemii COVID-19, wiceminister rozwoju Olga Semeniuk zapewniła, że polska gospodarka

W czwartek 28 maja 2020 r., Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ostrzega przedsiębiorców przed oszustami podszywającymi się pod jego pracowników.

Od środy 27 maja do piątku 29 maja 2020 r. odbędzie się 12. posiedzenie Sejmu RP IX. kadencji. Pod obrady zostaną poddane kolejne specustawy