Będąca czynnym podatnikiem VAT spółka z o.o. spółka komandytowa zawarła umowę na dostawę towarów o wartości powyżej 15 000 zł., jednak dostawa dokonywana była

Czy podatnik, który w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności przejął od byłej partnerki jej udział w nieruchomości obciążonej hipoteką, a wartość przypadającego na ten udział

W ostatni dzień 2020 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił odpowiedzi na wniosek spadkobierczyni, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży auta nabytego w spadku po

W piątek 8 stycznia 2021 r. administracja skarbowa opublikowała broszurę informacyjną na temat warunków i sposobu odliczania darowizn od PIT za 2020 rok.