Małżeństwo nabyło mieszkanie na własność, a 11 lat później postanowiło się zamienić ze swoją córką i jej mężem na ich mieszkanie, nabyte tytułem spółdzielczego

Jeden z wyłącznych udziałowców przejmowanej w ramach grupy kapitałowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji co do

W środę 30 września 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o wniesieniu do sądu administracyjnego skargi na decyzję sanepidu nakładającą na obywatela karę w

Od 1 października 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy będący podatnikami VAT, bez względu na swoje rozmiary, będą zobowiązani składać nowe pliki kontrolne JPK_VAT. Na podatników