Usprawnienie postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej przewiduje nowelizacja Prawa upadłościowego oraz niektórych innych ustaw.

Czynność zwolniona z opodatkowania, to nie czynność niepodlegająca opodatkowaniu, wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, uznając za nieprawidłowe stanowisko zajęte przez podatnika we wniosku o

Ministerstwo Finansów we wtorek 7 stycznia 2020 r. opublikowało instrukcję przesyłania do skarbówki deklaracji nt. wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom w 2019 r. należności i

Wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia kancelarii prawnej do odnalezienia zagubionych akcji można zaliczyć jako koszty ich późniejszego odpłatnego zbycia – wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji