Przedsiębiorca, w oparciu o kontrakt menadżerski, świadczy usługi zarządzania na rzecz spółki akcyjnej, w której pełni funkcję dyrektora. Przyjął formę opodatkowania podatkiem liniowym. W

Uregulowanie funkcjonowania portalu e-Budownictwo i możliwość dokumentowania przebiegu budowy online – to najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, jakie wprowadzić ma ustawa, nad którą obecnie

Wspólnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, którą wcześniej spółce wydzierżawiał. Spółka nie wiedząc, czy nieruchomość była już amortyzowana, wystąpiła do organu

Dietetyk świadczący usługi konsultacji dietetycznych wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy jeśli usługi te spełniać będą zadania zapobiegania chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie