Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobrane od wynagrodzeń pracowników w pierwszych dwóch miesiącach koronawirusowego kryzysu, będący pracodawcami przedsiębiorcy mogą uiścić w wydłużonym

W czwartek 7 maja 2020 r. Sejm RP kontynuował obrady XI posiedzenia. Wśród podjętych uchwał znalazła się nowelizacja ustaw podatkowych, która ułatwić ma przedsiębiorcom

Od 6 maja 2020 r., w ramach drugiego etapu odmrażania polskiej gospodarki i społeczeństwa, rząd zezwolił na otwarcie przedszkoli i żłobków. Powstaje więc wiele

We wtorek 28 kwietnia 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na zapytanie poselskie dotyczące realizacji obowiązku informacyjnego w zakresie cen transferowych przez podatkowe grupy