Prawo

Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza do porządku prawnego możliwość przeprowadzenia sprzedaży

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić

Nowe przepisy

Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza do porządku prawnego możliwość przeprowadzenia sprzedaży

W poniedziałek 7 czerwca weszły w życie przełomowe regulacje prawa Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania rozpowszechnianiu

Od piątku 4 czerwca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy prawa drogowego, na mocy

Orzecznictwo

Wyrokiem z 21 kwietnia 2021 r. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę francuskiego domu mody Chanel

W czwartek 6 maja 2021 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zasugerował Trybunałowi, iż

Sąd Najwyższy 14 kwietnia 2021 r. uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego ws. przywrócenia pracownika do

Prawnik radzi

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić

W poniedziałek 7 czerwca 2021 r. upływa termin transpozycji do prawa krajowego przez państwa członkowskie

Przedsiębiorca, podatnik VAT, nabył cztery działki, które później zamierzał odsprzedać. Do organu interpretacyjnego wystąpił z

Wzory umów
Umowa o pracę
(.docx | .pdf)
Umowa zlecenie
(.docx | .pdf)
Umowa o dzieło
(.docx | .pdf)
Umowa najmu okazjonalnego
(.docx | .pdf)
Umowa najmu
(.docx | .pdf)
Hasła
Kancelaria dla przedsiębiorców
sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
kancelaria-skarbiec.pl
22 586 40 00
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
pon.-pt. 8:30-18:30

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję rynkową oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku, łączące ze sobą doradztwo prawne, finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

Podejmujemy się tematów, które ze względu na swój poziom skomplikowania i międzynarodowy charakter były dotychczas prowadzone wyłącznie przez zagraniczne firmy konsultingowe.

Według prestiżowego rankingu „Home&Market” Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą w Polsce kancelarią prawną pod względem liczby obsługiwanych klientów.