Prawo

Unia Europejska aktualizuje przepisy dotyczące stawek VAT. W 2018 r. UE zaproponowała reformę stawek VAT

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną w obronie obywatela, który został skazany przez sąd za

Nowe przepisy

Unia Europejska aktualizuje przepisy dotyczące stawek VAT. W 2018 r. UE zaproponowała reformę stawek VAT

Od 1 stycznia 2022 r. w związku z Polskim Ładem zaczną obowiązywać nowe przepisy w

We wtorek 30 listopada na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Orzecznictwo

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną w obronie obywatela, który został skazany przez sąd za

W 2012 r. jedna firma świadczyła na rzecz drugiej usługi pośrednictwa. Strony umówiły się na

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 listopada 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-289/20, rozstrzygający o

Prawnik radzi

3 grudnia Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji

Jedna z sióstr chciała podarować drugiej działkę pochodzącą z jej wspólnego majątku małżeńskiego, na co

W prawie rangi wspólnotowej obowiązuje zasada domniemania odmowy udzielenia dostępu do dokumentów dotyczących postępowań prowadzonych

Wzory umów
Umowa o pracę
(.docx | .pdf)
Umowa zlecenie
(.docx | .pdf)
Umowa o dzieło
(.docx | .pdf)
Umowa najmu okazjonalnego
(.docx | .pdf)
Umowa najmu
(.docx | .pdf)
Hasła
Kancelaria dla przedsiębiorców
sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
kancelaria-skarbiec.pl
22 586 40 00
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
pon.-pt. 8:30-18:30

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję rynkową oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku, łączące ze sobą doradztwo prawne, finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

Podejmujemy się tematów, które ze względu na swój poziom skomplikowania i międzynarodowy charakter były dotychczas prowadzone wyłącznie przez zagraniczne firmy konsultingowe.

Według prestiżowego rankingu „Home&Market” Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą w Polsce kancelarią prawną pod względem liczby obsługiwanych klientów.