Prawo

Osiąganie dochodów z posiadanego mieszkania, z tytułu wykorzystywania go do działalności polegającej na wynajmie krótkoterminowym,

Po 2 miesiącach obowiązywania wyższych opłat sądowych w sprawach o zapłatę widać, że część wierzycieli

Nowe przepisy

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, 24 października 2019 r. pojawił się Projekt ustawy o zmianie

Orzecznictwo

Fakt, iż prawo użytkowania wieczystego było wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie jest

Dwadzieścia lat temu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), na wniosek Seven Towns, spółki

Rząd przygotował projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, które mają

Prawnik radzi

Osiąganie dochodów z posiadanego mieszkania, z tytułu wykorzystywania go do działalności polegającej na wynajmie krótkoterminowym,

W czwartek 7 listopada, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów ukazała się interpretacja ogólna ws. ulgi

Zawodowy żołnierz, pełniący służbę w Holandii w latach 2011 – 2014 w Sojuszniczym Dowództwie Sił

Wzory umów
Umowa o pracę
(.docx | .pdf)
Umowa zlecenie
(.docx | .pdf)
Umowa o dzieło
(.docx | .pdf)
Umowa najmu okazjonalnego
(.docx | .pdf)
Umowa najmu
(.docx | .pdf)
Hasła
Kancelaria dla przedsiębiorców
sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
kancelaria-skarbiec.pl
22 586 40 00
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
pon.-pt. 8:30-18:30

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję rynkową oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku, łączące ze sobą doradztwo prawne, finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

Podejmujemy się tematów, które ze względu na swój poziom skomplikowania i międzynarodowy charakter były dotychczas prowadzone wyłącznie przez zagraniczne firmy konsultingowe.

Według prestiżowego rankingu „Home&Market” Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą w Polsce kancelarią prawną pod względem liczby obsługiwanych klientów.