Prawo

W wydanym 16 września wyroku ws. C-337/19 KS vs. Belgia i Magnetrol International, Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 września 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-341/20, Komisja Europejska

Nowe przepisy
Orzecznictwo

W wydanym 16 września wyroku ws. C-337/19 KS vs. Belgia i Magnetrol International, Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 września 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-341/20, Komisja Europejska

Prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie temu, by kolejny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej mógł

Prawnik radzi

W prawie rangi wspólnotowej obowiązuje zasada domniemania odmowy udzielenia dostępu do dokumentów dotyczących postępowań prowadzonych

Przedsiębiorca zaplanował przebudować samochód i stworzyć z niego pojazd elektryczny. Poddane zmianom konstrukcyjnym auto sprowadzi

Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową postanowiło przypomnieć wszystkim o konsekwencjach gry na niezatwierdzonych

Wzory umów
Umowa o pracę
(.docx | .pdf)
Umowa zlecenie
(.docx | .pdf)
Umowa o dzieło
(.docx | .pdf)
Umowa najmu okazjonalnego
(.docx | .pdf)
Umowa najmu
(.docx | .pdf)
Hasła
Kancelaria dla przedsiębiorców
sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
kancelaria-skarbiec.pl
22 586 40 00
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
pon.-pt. 8:30-18:30

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję rynkową oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku, łączące ze sobą doradztwo prawne, finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

Podejmujemy się tematów, które ze względu na swój poziom skomplikowania i międzynarodowy charakter były dotychczas prowadzone wyłącznie przez zagraniczne firmy konsultingowe.

Według prestiżowego rankingu „Home&Market” Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą w Polsce kancelarią prawną pod względem liczby obsługiwanych klientów.