CIT-14 do 31 lipca 2019 r.

31 lipca 2019 r. upływa termin złożenia w urzędzie skarbowym zeznania dotyczącego przychodów osiągniętych przez osoby prawne z tytułu wypłat odsetek i dyskonta dokonanych w ramach emisji danej serii obligacji.

 

Deklarację CIT-14 należy złożyć na formularzu wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1107). Ma ona zawierać dane o przychodach z tytułu wypłat odsetek i dyskonta dokonanych w ramach emisji danej serii obligacji, uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2019 r.

Zeznanie mogą składać podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niemający takiej siedziby lub zarządu, ale osiągający tam dochody.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: