Częściowe zwolnienie z długu odziedziczonego w spadku a podatek dochodowy

„… na skutek zwolnienia z części długu po stronie małoletnich spadkobierców powstało realne przysporzenie majątkowe, a w konsekwencji przychód (…) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych…” – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 4 września 2019 r. interpretacji indywidualnej.

 

W 2015 r. zmarł dłużnik, po którym spadek z dobrodziejstwem inwentarza odziedziczyły jego małoletnie dzieci, gdyż małżonka odrzuciła spadek. Długi spadkodawcy znacznie przekraczały wartość czynną spadku. Wierzycieli było wielu, w tym kilku hipotecznych. Z jednym z nich, posiadającym zabezpieczenie na hipotece wchodzącej w skład spadku nieruchomości, matka niepełnoletnich dzieci, jako ich przedstawiciel ustawowy, zawarła ugodę, która stanowiła, że w zamian za zapłatę części kwoty zobowiązania, z konieczności uregulowania pozostałej części zadłużenia małoletni zostaną zwolnieni.

Zdaniem matki spadkobierców, ponieważ nie otrzymali oni od wierzyciela żadnych aktywów, a pasywa należały do ich ojca, nie powstanie po ich stronie żaden podlegający opodatkowaniu przychód. Dodatkowo, przyjęli oni spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a nie wprost. To nie oni też zaciągali zadłużenie i nie osiągną również żadnego przysporzenia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że matka małoletnich spadkobierców jest w błędzie. Jego zdaniem, w określonych sytuacjach wyłączone jest ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców wynikające z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do kwoty czynnej wartości spadku. Te sytuacje, to przyjęcie przez dłużnika odpowiedzialności rzeczowej, a więc w postaci zabezpieczenia spłaty długu zastawem lub hipoteką.

DKIS stwierdził, że dokonane przez wierzyciela częściowe zwolnienie z długu to forma nieodpłatnego świadczenia, które powoduje powstanie po stronie dłużnika przychodu, mającego konkretny wymiar finansowy w postaci zwolnienia z konieczności spłaty objętego zwolnieniem zadłużenia. Ponieważ matce spadkobierców przysługuje prawo do pobierania pożytków z przychodów małoletnich dzieci, powinna złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36, w którym doliczy do swoich dochodów wartość uzyskanego przez nie dzięki zwolnieniu z długu przysporzenia.

„…gdy po śmierci dłużnika (będącego spadkodawcą) dochodzi do zwolnienia z długu lub jego części zabezpieczonego hipoteką spadkobiercy, u tego spadkobiercy powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…) po stronie małoletnich spadkobierców powstało realne przysporzenie majątkowe, a w konsekwencji przychód z innych źródeł (…) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej)” (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.260.2019.1.RS).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: