Jednorazowa wypłata świadczenia emerytalnego z Wielkiej Brytanii bez opodatkowania PIT w Polsce

Problem opodatkowania przychodów pochodzących z zagranicznych źródeł dotyczy wszystkich podatników mających rezydencję podatkową w Polsce. Na straży przeciw nadmiernemu obciążaniu obowiązkami fiskalnymi stoją zawierane przez państwa dwustronne umowy. Dzięki Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. 2006 r. Nr 250, poz. 1840) obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych uniknął polski podatnik pobierający świadczenie emerytalne z Wielkiej Brytanii.

 

Podatnik wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego, czy w świetle zawartej między Polską a Wielką Brytanią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie zwolnione w Polsce z podatku dochodowego od osób fizycznych jednorazowe świadczenie emerytalne wypłacone mu przez brytyjski fundusz emerytalny.

Wnioskodawca otrzyma wspomniane świadczenie, gdyż został jego beneficjentem wskutek dokonania takiego rozporządzenia przez swojego kuzyna na wypadek śmierci. Wątpliwości wnioskodawcy związane były z faktem, że jako mający miejsce zamieszkania w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości uzyskiwanych swoich dochodów.

Organ interpretacyjny zgodził się jednak z podatnikiem, że ten jednorazowy przychód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Bo choć zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. Konwencji: „…emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, to jednak ust. 2 tego artykułu stanowi, że: „Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, jednorazowe wypłaty w ramach systemu emerytalnego utworzonego w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie” (Dz.U. 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

(Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.11.2018r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.385.2018.1.ENB).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: