Jest tekst jednolity ustawy o Sądzie Najwyższym

W poniedziałek 6 maja 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP ukazał się wielokrotnie już modyfikowany tekst Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2019, poz. 825).

 

Dokonywane przez rządzących liczne zmiany w ustawie wzbudzały równie liczne i głośne kontrowersje. Nazywanych „zamachami na Konstytucję”, czy „zamachami na polskie sądy” projektów zmian, zgodnie z wyliczeniami rmf24, było w sumie aż dziesięć (www.rmf24.pl, art. „Nowelizacja nowelizacji przez autopoprawkę z marszałkiem w tle”).

Ogłoszony 6 maja 2019 r. tekst jednolity ustawy o Sądzie Najwyższym liczy 136 artykułów, niemniej zawiera liczne wyłączenia. Obwieszczenie w p. 1 wyjaśnia, że ogłaszany tekst uwzględnia zmiany wprowadzone przez 7 ustaw, m.in.: ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018, poz. 847), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1045), ustawę z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018, poz. 2507), oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 kwietnia 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: