KE zwraca się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar finansowych za działalność Izby Dyscyplinarnej

KE zwraca się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar finansowych za działalność Izby Dyscyplinarnej

KE zwraca się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar finansowych za działalność Izby Dyscyplinarnej

W komunikacie z 7 września 2021 r. Komisja Europejska poinformowała, że złożyła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o ukaranie Polski za wprowadzone bezprawnej zmiany w polskim sądownictwie. Kara pieniężna za niestosowanie się przez Polskę do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszących się do polskich przepisów dotyczących funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, naliczana ma być codziennie.

Komisja Europejska podjęła dwie odrębne decyzje, obie związane z decyzjami Trybunału Sprawiedliwości, w których TSUE stwierdził, że działania polskich władz nadal podważają funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po pierwsze, Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie na Polskę kar finansowych w celu zapewnienia zgodności z postanowieniem Trybunału w sprawie środków tymczasowych (z dnia 14 lipca 2021 r.), o które wnioskowano na podstawie art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Postanowienie dotyczyło funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz zawieszenia dalszych przepisów polskiego prawa mających wpływ na niezawisłość sędziowską. Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie na Polskę dziennej kary pieniężnej, dopóki środki ustalone postanowieniem Trybunału nie zostaną w pełni wdrożone.

Po drugie, Komisja podjęła również decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia na mocy art. 260 ust. 2 TFUE w związku z niepodjęciem środków niezbędnych do pełnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości (z dnia 15 lipca 2021 r.) stwierdzającego niezgodność z prawem unijnym polskich przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego stosowanego wobec sędziów.

Jeżeli Komisja Europejska uzna, że odpowiedź Polski na dzisiejsze wezwanie do usunięcia uchybienia nie jest zadowalająca, może ponownie wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: