Komisja Europejska wszczęła kolejne dochodzenie ws. podatku od sprzedaży detalicznej

Komisja Europejska wszczęła kolejne dochodzenie ws. podatku od sprzedaży detalicznej

2 kwietnia 2019 r., Komisja UE nakazała Słowacji wstrzymanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. To analogiczna sytuacja do tej, gdy we wrześniu 2016 r. Komisja wszczęła dochodzenie w sprawie niedozwolonej pomocy państwa, jakiej dopuścić się miał polski rząd, wprowadzając podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce.

 

W czerwcu 2017 r. Komisja Europejska zdecydowała, że wprowadzony w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady dopuszczalnej pomocy państwa, poprzez selektywną pomoc udzieloną danej grupie przedsiębiorców kosztem innej. Podatek mieli bowiem płacić tylko ci przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej przekraczający 17 mln zł.

Teraz Komisja wszczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych, wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2019 r. na Słowacji. Komisja ma wątpliwości, czy nieobjęcie podatkiem wszystkich sprzedawców żywności nie narusza zasad dozwolonej pomocy państwa, poprzez nadanie przewagi konkurencyjnej danej grupie sprzedawców nieobjętych daniną.

Zasadniczo słowacki podatek obowiązywać miałby wszystkich sprzedawców detalicznych żywności, jednakże cześć z nich mogłaby się od niego całkowicie lub częściowo uwolnić, spełniając któreś z kryteriów: wielkości przedsiębiorstwa sprzedawcy, zasięgu terytorialnego, czy też rodzaju prowadzonej działalności. Zwolnieni z podatku mieliby być również ci przedsiębiorcy, którzy są członkami określonych stowarzyszeń handlowych, czy też należący do sieci franchisingowych, mimo że ich łączny obrót byłby porównywalny z największymi detalistami na rynku.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: