Krajowa Informacja Skarbowa będzie pobierać opłaty za wiążącą informację stawkową

Będąca w toku, kolejna nowelizacja ustaw podatkowych wprowadza m.in. nową matrycę stawek VAT, ale i możliwość wydawania przez organy podatkowe wiążących informacji stawkowych (WIS), określających prawidłowość zastosowanych przez podatnika stawek. Zgodnie z ujawnionym 11 lipca 2019 r. Projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej (nr z wykazu 896), organem uprawnionym do poboru opłaty za wydanie WIS będzie Krajowa Informacja Skarbowa.

 

Dodawany do ustawy o podatku od towarów i usług, najnowszą jej nowelizacją, w dziale VIII rozdział 1a „Wiążąca informacja stawkowa”, zawiera wszelkie dotyczące tej opłaty regulacje, m.in. co do wysokości i terminu wniesienia, czy też trybu jej zwrotu w przypadku wycofania wniosku. Brak jest natomiast regulacji, co do sposobu dokonywania opłaty za wydanie WIS (40 zł w przypadku wniosku o potwierdzenie stawki VAT dla jednego towaru), a także za dodatkowe badania i analizy wykonywane przez laboratoria Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z opublikowanym 11 lipca 2019 r. Projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej (nr z wykazu 896), w/w opłaty uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: