Ministerstwo Finansów ogłosiło stawki minimalne podatku od środków transportowych na 2020 r

minimalne-podatku-od-rodk-w-transportowych-na-2020-r.jpg

Posiadacze i właściciele środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, zobowiązani są do uiszczania podatku od środków transportowych. W środę 2 października, Ministerstwo Finansów poinformowało o wysokości stawek tego podatku, jakie będą obowiązywać w przyszłym, 2020 roku.

 

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeśli obowiązek w tym podatku powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

  1. a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  2. b) do dnia 15 września danego roku – II rata.

Natomiast jeśli powstał od 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania.

Górne stawki podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, natomiast jej ostatecznego ukształtowania, w wysokości równej lub niższej od stawki ustawowej, dokonuje rada gminy. W odniesieniu do niektórych środków transportowych, ustawa może również narzucić minimalne stawki tego podatku. Dotyczy to:

  1. a) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  2. b) ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. c) przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Jak poinformowało w środę 2 października Ministerstwo Finansów:

„… procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2019 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2018 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2020 r. będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2019 r.” (podatki.gov.pl).

Autor: Portal Skarbiec.Biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: