Ministerstwo Sprawiedliwości pozwie profesorów i doktorantów UJ

W sobotę 15 czerwca 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości oficjalnie poinformowało, że wytoczy proces cywilny profesorom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za „kłamstwa dotyczące reformy prawa karnego”.

 

Najnowsze, forsowane przez resort sprawiedliwości zmiany, znacznie zaostrzające przewidziane w Kodeksie karnym sankcje, zostały ostro skrytykowane przez sporą część opinii publicznej. Ministerstwo dotknęły jednak najbardziej negatywne wypowiedzi dwóch profesorów i pięciu doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ich opinii, nowelizacja autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, zaostrzając kary z jednej strony, z drugiej zapewnia bezkarność szefów największych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości taką wypowiedź wprost nazywa kłamstwem i zapowiedziało złożenie powództwa w procesie cywilnym przeciw jej autorom.

„Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości to fundament państwa prawa, państwa demokratycznego i uczciwego. Dlatego państwo nie może tolerować kłamstwa, które uderza w jego podstawy, które sprawia, że zaufanie obywateli zostanie zachwiane. Szczególnie, gdy kłamią prawnicy, profesorowie jednej z najznamienitszych uczelni w Polsce, a nawet na świecie” (www.gov.pl/web/sprawiedliwosc).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: