Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych

W piątek 31 maja 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, stanowiący komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie prejudycjalnej, dotyczącej określenia momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej oraz daty powstania obowiązku podatkowego w zakresie tych usług.

 

Wydany przez Trybunał na początku maja wyrok, dotyczył polskiej sprawy C-224/18  Budimex  S.A. W ocenie Ministra Finansów, choć należy poczekać na ustosunkowanie się do tego wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny, już teraz realizację jego wytycznych umożliwia interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych (Dz. Urz.  Min. Fin. poz. 31).

W interpretacji tej Minister Finansów wskazał, że za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej uważa się datę faktycznego jej wykonania, a więc dzień, w którym wykonawca zgłasza ją do odbioru. Z kolei w przypadku gdy nabywcą tych usług jest podatnik VAT, termin na wystawienie faktury z tytułu ich świadczenia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia wykonania usługi.

„… w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury, które są jednak determinowane przez datę wykonania usługi” (Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A.).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: