Nie będzie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy z Ukrainy jeśli nie ma on numeru PESEL

Nie będzie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy z Ukrainy jeśli nie ma on numeru PESEL

Nie będzie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy z Ukrainy jeśli nie ma on numeru PESEL

Każdy kto zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącą się w ich kraju wojną, może wystąpić o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za każdy dzień zakwaterowania. Od 30 kwietnia 2022 r. rząd zmienił nieco zasady i świadczenie przysługuje tylko za osobę, której nadano w Polsce numer PESEL.

Ustawa z 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 930) wprowadziła dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze, z 60 do 120 dni został wydłużony okres, w którym zakwaterowujący mogą pobierać świadczenie. Po drugie, we wniosku o przyznanie świadczenia, prócz numeru PESEL zakwaterowującego wymagane jest podanie numeru PESEL uchodźcy z Ukrainy.

To znacząca nowelizacja przepisów, bowiem zapewne część obywateli kwaterując uciekających przed wojną na Ukrainie przed 30 kwietnia nie podejrzewało, że ze złożeniem wniosku o wypłatę 40 zł świadczenia trzeba będzie się spieszyć i złożyć je przed tą datą, jeśli przyjęty uchodźca nie posiadał numeru PESEL. 30 kwietnia 2022 r. to bowiem data wejścia w życie nowych przepisów. Jeśli więc ktoś złożył wniosek o przyznanie świadczenia przed tą datą, wówczas przyjęty na kwaterę obywatel Ukrainy nie musiał posiadać nadanego numeru PESEL.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: