Nowe prawo zamówień publicznych

We wtorek 9 lipca 2019 r., Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy nowelizującej prawo zamówień publicznych autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jak zapowiadają twórcy projektu, wreszcie realizacja zamówienia publicznego nie będzie koncentrować się tylko na spełnieniu wymogów formalnych, zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi.

 

Nowe prawo, którego wejście w życie zaplanowano na początek 2021 roku, w sposób kompleksowy zebrać ma w jednym miejscu całość uregulowań dotyczących zamówień publicznych, realizowanych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami robót budowlanych, usług lub dostaw. Jak deklarują autorzy projektu nowelizacji, nowe prawo zamówień publicznych będzie oparte na przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, w tym przejrzystości i spójności regulacji dotyczących zamówień publicznych. Zmiany rozwiązać mają m.in. problemy:

  • dokonywania wyborów rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych;
  • nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych;
  • nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym od planowania udzielenia zamówienia, przygotowania postępowania po podsumowanie jego realizacji;
  • koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi.

Jak informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na swojej stronie internetowej:

„Przetargi mają być nakierowane na to, by w ich efekcie powstawał produkt jak najlepszej jakości, a uzyskana za niego cena była konkurencyjna. (…) W takich kwestiach jak kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami. (…) Na rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części” (www.gov.pl).

Znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być elektronizacja procesu zamówień publicznych:

„Istotnym impulsem do poprawy efektywności zamówień publicznych, ich transparentności oraz poprawienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień publicznych jest elektronizacja procesu udzielania zamówienia publicznego, w szczególności obowiązek udostępniania przez zamawiających dokumentów zamówienia w postaci elektronicznej oraz prowadzenia komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Dzięki obowiązkowi przyjmowania przez zamawiających dokumentów składanych drogą elektroniczną zmniejszają się koszty udziału w postępowaniu po stronie wykonawców” (Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 21 stycznia 2019 r., Numer z wykazu: UD472).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: