Skrócenie ogólnych okresów przedawnienia roszczeń – to główny cel rządowego projektu zmian w Kodeksie cywilnym, nad którym trwają prace Sejmu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być ostatnią deską ratunku, aby rozwiązać problem zobowiązań pieniężnych. Choć zainteresowanie skorzystaniem z instytucji upadłości konsumenckiej w ostatnich latach rośnie,

30 kwietnia 2018 r. weszło Prawo przedsiębiorców, które reguluje kwestie związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.

Od dziś czeka nas nowa rzeczywistość w zakresie ochrony danych osobowych. W życie weszła unijna dyrektywa RODO, która oznacza największą od 21 lat zmianę