Zdaje się, że ponad 2-letni stan zagrożenia epidemicznego właśnie się skończył. Nieoficjalnie, czy półoficjalnie, trochę po cichu. Od 28 marca 2022 r. zniesiono zakaz

Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw został skierowany projekt rozporządzenia, którym w związku z wojną w Ukrainie zostanie zniesiony obowiązek okazywania zaświadczeń o szczepieniu przeciw

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przewiduje dłuższy termin na złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w 2022 roku (nr

W 2017 r. Rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażającym wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej został powołany do