Rozporządzenie spadkiem przez spadkobiercę, dokonane na rzecz nawet osoby należącej do kręgu spadkobierców ustawowych jest nieważne, jeśli poczęte w chwili otwarcia spadku dziecko spadkodawcy

Składanie deklaracji VAT w formie nowego pliku JPK_VAT, który będzie przesyłany w formie elektronicznej, przewiduje uchwalona przez parlament rządowa nowelizacja ustawy o podatku od

7 sierpnia 2019 r. w wykazie prac legislacyjnych ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności

6 sierpnia 2019 r., w Monitorze Polskim Minister Finansów obwieścił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. 2019, poz.