Od początku 2020 roku w życie weszło kilka nowych przepisów dotyczących użytkowników aut. W poniedziałek 13 stycznia, Ministerstwo Cyfryzacji naświetliło te zmiany oraz podsumowało

Od nowego roku obowiązują nowe zasady fakturowania sprzedaży rejestrowanej za pomocą kas fiskalnych.

Wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych przepisów regulujących obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych w spółkach akcyjnych i spółkach komandytowo-akcyjnych, jak również elektronicznego

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.