W środę 12 grudnia 2018 r. ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń

W poniedziałek 10 grudnia 2018 r., Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie kształtu ustawy o cyberbezpieczeństwie, wzmacniającej uprawnienia unijnej agencji

Dyrektywa PSD2, mająca na celu wyrównanie szans w obrębie sektora finansowego poprzez otworzenie go na obecność podmiotów niebankowych, zbliża się wielkimi krokami do etapu

Podczas 15-godzinnej rozmowy w Brukseli przyjęto stanowisko dotyczące pracowników delegowanych, czyli jednego z najważniejszych elementów Pakietu Mobilności. Do poprzedniej propozycji w PE zgłoszono aż