Od lipca br. samorząd w mieście liczącym ponad 100 tys. mieszkańców, w którym istnieje zwarta zabudowa w śródmieściu, może wprowadzać na Strefy Czystego Transportu

Ponad 2 mld zł w bankach i kilkaset milionów złotych długów pozakredytowych miały osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką w okresie od 2015 r. do

Grozi nam fala bankructw, z jakimi mieliśmy do czynienia w latach 2010-2012. Katastrofie może zapobiec wprowadzenie waloryzacji kontraktów na inwestycje publiczne, ale też powstrzymanie

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) przesłało Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowisko dotyczące projektu ustawy o rynku pracy z dnia 29 czerwca 2018 r.