W czwartek 12 grudnia, w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń,

Do końca października br. upadłość konsumencką ogłosiło aż 6,3 tys. osób, a suma przeterminowanych należności Polaków wzrosła w III kw. 2019 r. o ponad

Na czwartek 12 grudnia 2019 r. zaplanowano początek obrad 2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W porządku obrad znalazły się pierwsze czytania nowelizacji

Wprowadzone nowelizacją ustawy o KRS zmiany, w zakresie, w jakim w sprawach dotyczących wpisów do rejestrów dłużników niewypłacalnych danych osób, które przez sąd upadłościowy