W środę 17 kwietnia 2019 r., ukazał się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Ruszyła Platforma Elektronicznego Fakturowania. Od północy administracja publiczna ma obowiązek przyjmowania od dostawców usług i wykonawców zamówień publicznych, automatycznych e-faktur. Tym samym Polska staje

Rynek mieszkaniowy w napięciu oczekuje kontynuacji procesu legislacyjnego tzw. ustawy deweloperskiej, meritum której ma stanowić powołanie instytucji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG). Przeprowadzono sondę wśród

We wtorek 16 kwietnia 2019 r., Kancelaria Premiera poinformowała o przekazaniu do Sejmu projektu ustawy, na mocy której świadczenie socjalne w wysokości 500 zł