W środę 19 czerwca 2019 r., w Dzienniku Ustaw obwieszczono rozporządzenie, mocą którego rząd wprowadził zmiany dotyczące ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów na drogach.

We wtorek 18 czerwca 2019 r., rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy, której celem jest zaostrzenie regulacji dotyczących lichwy.

18 i 19 czerwca 2019 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o pojawieniu się pierwszego wzoru formularza CIT-14, a także o publikacji aktualizacji indywidualnych danych podatników

Do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma wprowadzić Kartę Praw Podatnika. Będą w niej zawarte określone prawa i obowiązki podatnika, jak również organów podatkowych