W czwartek 8 kwietnia Prezydent podpisał Ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja modyfikuje

W poniedziałek 8 marca Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o czternastej emeryturze, na mocy której emeryci i renciści otrzymają kolejne, dodatkowe świadczenie socjalne z

W poniedziałek 8 marca Prezydent RP podpisał nowelizację prawa drogowego, zwiększającą znacznie uprawnienia pieszego w stosunku do kierowców. Ale nowe przepisy zakazują też pieszym

W piątek 13 listopada 2020 r., Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało międzynarodową konferencję dotyczącą wdrożenia nowych metod zwalczania przestępczości zorganizowanej. W planach jest ustanowienie tzw. konfiskaty