Akcje w cyfrowym zapisie

<strong>We wtorek 11 czerwca 2019 r., Rada Ministrów przyjęła projekt zmian, wprowadzający obowiązkowy zapis cyfrowy akcji spółek, w tym akcji na okaziciela. Zmiany mają zapobiec nadużyciom finansowym.

 

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, przeciwdziałać ma nadużyciom finansowym, zwłaszcza przestępstwom prania brudnych pieniędzy. Cyfrowa forma zapisu akcji na okaziciela oraz akcji imiennych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, zastąpi dotychczasową formę papierową, co zlikwiduje anonimowość informacji podatkowych o ich właścicielach. Dane właściciela akcji będą ujawniane w rejestrze akcjonariuszy.

Spółki będą mogły dokonać cyfryzacji akcji także za pośrednictwem systemu rachunków papierów wartościowych.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, pełna cyfryzacja akcji obowiązywać ma od początku 2021 roku, niemniej spółki już w przyszłym roku powinny rozpocząć do niej przygotowania.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: