E-faktury wchodzą w życie

W czwartek 18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191). Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z udostępnianej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Platformy Elektronicznego Fakturowania.

 

Ustawa  określa zasady przesyłania drogą elektroniczną faktur oraz innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. W celu przesyłania e-faktur, przedsiębiorcy oraz jednostki publiczne będą mogli korzystać z Platformy Elektronicznego Fakturowania, a także z systemu teleinformatycznego udostępnianego przez OpenPEPPOL – międzynarodowe stowarzyszenie zapewniające europejskim przedsiębiorcom komunikację elektroniczną z europejskimi podmiotami sektora publicznego.

Jak poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 18 kwietnia 2019 r. zacznie obowiązywać wymóg odbierania przez zamawiającego e-faktury dla zamówień, których wartość przekracza 30 000 euro. Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązek ten obejmie wszystkie zamówienia publiczne.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: