Elektroniczna licytacja nieruchomości

Elektroniczna licytacja nieruchomości

Elektroniczna licytacja nieruchomości

Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza do porządku prawnego możliwość przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości przez komornika w drodze licytacji elektronicznej.

Podpisana przez Prezydenta Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, prócz wymienionego w tytule aktu, wprowadza zmiany jeszcze w trzech innych ustawach: a) z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych; b) z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; oraz c) z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nowelizacją K.p.c. zostanie powołana do życia instytucja sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Będzie się ona odbywać na wniosek wierzyciela i będzie prowadzona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o tej licytacji będzie zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej na dwa tygodnie przed jej terminem. Jednocześnie z obwieszczeniem ujawniony zostanie protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Czas trwania przetargu wynosić będzie 7 dni, a wygra go ten, czyja oferta w chwili zakończenia przetargu była najwyższa. Postanowienie o przybiciu wydawane będzie przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania od komornika sądowego protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

Licytacja elektroniczna nieruchomości przez komornika wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw RP. Jej przepisy przejściowe zastrzegają, że w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej, przeprowadzenie licytacji nieruchomości drogą elektroniczną będzie możliwe, jeśli pozwalać na to będą warunki techniczne, jakimi dysponuje komornik sądowy.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: