Estoński CIT w Polsce

estonski-cit-w-polsce

estonski-cit-w-polsce

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w czwartek 18 czerwca 2020 r., w 2021 roku zostanie w Polsce wprowadzony tzw. estoński CIT, czyli program pozwalający firmie nie płacić podatku dochodowego tak długo, jak długo generowany zysk przeznaczać będzie na swój rozwój.

Ideą rozwiązania jest wzmocnienie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Nie będą one musiały odprowadzać miesięcznych, ani kwartalnych zaliczek na CIT, ani dokonywać jego rocznych rozliczeń dopóty, dopóki ich zysk pozostanie w firmie. Podatek dochodowy zapłacą więc dopiero w momencie, gdy osiągnięty dochód wydadzą na własne cele, niezwiązane z inwestycją w przedsiębiorstwo. Stąd drugą, obok niepłacenia podatku, korzyścią dla firmy, jest zmniejszenie obowiązków rachunkowości podatkowej.

Ministerstwo Finansów proponuje dwa warianty estońskiego CIT-u:

a) opodatkowanie tylko dochodów wydatkowanych przez firmę na inne cele niż biznesowe,

b) zasilanie przez firmę dedykowanego, specjalnie utworzonego funduszu inwestycyjnego, do którego dokonywane wpłaty firma będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Program skierowany jest do małych i średnich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych, których przychody nie przekraczają 50 mln zł, a więc ok. 97 procent wszystkich zarejestrowanych w Polsce spółek kapitałowych. Kolejnym warunkiem jest to, że udziałowcami muszą być wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające udziałów w innych podmiotach, a spółki prócz nich zatrudniają min. 3 pracowników. Przychody pasywne nie mogą przekraczać przychodów z działalności operacyjnej spółki.

Firmy będą mogły przystąpić do estońskiego CIT-u na okres 4 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 4-letnie okresy. Warunkiem możliwości przedłużenia będzie, aby w ostatnim roku okresu spółka nadal wykazywała nakłady inwestycyjne i spełniała wszystkie pozostałe kryteria. Z 4-letniego programu nie wykluczy jej przekroczenie 50 mln zł progu dochodowego w trakcie jego trwania.

Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, estoński CIT to nie tylko program, który pomóc ma polskim przedsiębiorcom, ale również wsparcie dla krajowej gospodarki, poprzez likwidację barier rozwojowych w postaci braku środków na inwestycje, zwiększenie produktywności i konkurencyjności rynku, czy utworzenie nowych miejsc pracy. Program nosi swoją nazwę od rozwiązań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przyjętych już z powodzeniem w Estonii.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: