Informacje dla kierowców płynące z CEPiKu

Informacje dla kierowców płynące z CEPiKu

Od początku 2020 roku w życie weszło kilka nowych przepisów dotyczących użytkowników aut. W poniedziałek 13 stycznia, Ministerstwo Cyfryzacji naświetliło te zmiany oraz podsumowało ubiegły, 2019 rok, na podstawie zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych.

Od 1 stycznia 2020 r., uprawnione do przeprowadzania kontroli drogowych służby, sprawdzają w ich trakcie także aktualny stan licznika pojazdu. To jedno z działań wpisujących się we wzmożoną walkę z oszustwami przekręcania liczników. Od połowy lutego tego roku, zebrane informacje o stanach liczników będą wpisywane do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Udostępniane będą  za pośrednictwem strony internetowej www.historiapojazdu.pl.

Posiadacze aut, którzy sprzedadzą lub kupią samochód po 1 stycznia 2020 r., zobowiązani są do zarejestrowania tych zdarzeń. Za niedochowanie tych wymogów, kierowcom grożą kary finansowe. Ci, którzy chcą sprawdzić, jakie auta są do nich „przypisane”, mogą to zrobić za pośrednictwem strony www.gov.pl, w usłudze „Mój pojazd”.

CEPiK informuje, że w 2019 roku odnotował rejestrację 148 563 pojazdów, z których większość stanowiły samochody osobowe – 117 701. Niemal wszystkie – 117 396 – otrzymały standardowe, białe tablice rejestracyjne. Tablic indywidualnych, np. z nazwą własną, przyznano 195 samochodom, a tablice dyplomatyczne koloru niebieskiego – 22 autom, zaś żółte – 88 pojazdom zabytkowym. W 2019 r. do bazy pojazdów dopisano też 3468 motocykli i 1063 motorowery, a także 350 autobusów, 2 kolejki turystyczne, 16 bankowozów, 23 betoniarki, 119 śmieciarek i 6 karawanów pogrzebowych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: