Komisja Europejska rewolucjonizuje ruch samochodowy na drogach Europy

W środę 13 marca 2019 r., Komisja Europejska zatwierdziła nowe regulacje mające na celu przyspieszenie wdrożenia CITS (z ang. Cooperative Intelligent Transport Systems), czyli zintegrowanych inteligentnych systemów transportowych.

 

Nowe regulacje torują drogę dla bezpiecznej, zintegrowanej i zautomatyzowanej mobilności na drogach Europy. Komisja chce za pośrednictwem nowoczesnych technologii umożliwić pojazdom „rozmowę” z innymi pojazdami oraz z infrastrukturą drogową. Ten inteligentny system transportowy pozwoli informować innych użytkowników drogi o niebezpiecznych sytuacjach, wypadkach, robotach drogowych, czy zmianie pracy sygnalizacji świetlnej. Zmiany stanowią kolejny etap modernizacji europejskiego sektora mobilności, dążąc do realizacji „Wizji zero”, czyli osiągnięcia do 2050 roku bliskiego zeru wskaźnika ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na europejskich drogach.

Jeszcze w tym roku, samochody, znaki drogowe i autostrady staną się częścią systemu umożliwiającego wysyłanie wspomnianych informacji do wszystkich uczestników ruchu znajdujących się w jego zasięgu. Komisja pracuje nad przepisami, które stworzą minimalne wymogi prawne dla współdziałania różnych systemów współpracujących w ramach zintegrowanego systemu.

CITS ma zapewnić większe bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego, jak i komfort jazdy.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: