Możliwość wyboru przepisów w zakresie raportowania o transakcjach kontrolowanych

Możliwość wyboru przepisów w zakresie raportowania o transakcjach kontrolowanych

Możliwość wyboru przepisów w zakresie raportowania o transakcjach kontrolowanych

Ministerstwo Finansów poinformowało podatników o możliwości wyboru przepisów o cenach transferowych służących realizacji obowiązku dokumentowania transakcji kontrolowanych.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2193), daje podatnikom możliwość wyboru zastosowania nowych przepisów w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz słowniczka obowiązującego dla rozdziału o nich, a które to przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Podatnicy mogą zdecydować, czy regulacje te chcą zastosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 44 ust. 2 ww. ustawy, przez transakcje te rozumiane są wszystkie transakcje kontrolowane zarówno rozpoczęte w 2018 roku, jak i przed, ale w nim kontynuowane. Dlatego też wybierając nowe przepisy podatnik zobowiązany będzie dokumentować w oparciu o nie, nie tylko części, a wszystkie z tych transakcji.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: