Nowe elektroniczne tytuły wykonawcze

Nowe elektroniczne tytuły wykonawcze i nowy model funkcjonowania bakowości hipotecznej

Nowe elektroniczne tytuły wykonawcze i nowy model funkcjonowania bakowości hipotecznej

 

W czwartek 16 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem zmian w sposobie przekazywania wniosków i tytułów wykonawczych, a także o podjęciu współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie przemodelowania systemu bankowości hipotecznej.

Wnioski i tytuły wykonawcze wierzyciele będą mogli przesyłać do organów egzekucyjnych za pośrednictwem internetu, dzięki systemowi elektronicznych tytułów wykonawczych (eTW). Wierzycielom posiadającym własne systemy informatyczne Ministerstwo Finansów już udostępniło interfejs API ze środowiskiem testowym.

We współpracy z Urzędem Nadzoru Finansowego, MF pracuje również nad zmianami w systemie bankowości hipotecznej, przede wszystkim w zakresie emisji listów zastawnych. Pomysłodawcy chcą zaczerpnąć wzorce z modeli funkcjonujących w tym obszarze w innych państwach. Celem tych działań jest zwiększenie atrakcyjności stosowania instytucji listu zastawnego przez banki przy jednoczesnym zabezpieczeniu wymogów stabilności emitenta i ochrony inwestora.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: