Nowe formularze dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

Nowe formularze dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r., Minister Finansów zgłosił projekt rozporządzenia w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (nr z wykazu 866).

Jak dotąd wzory informacji o nieruchomościach określały rady gmin. Od 1 lipca uprawnienie to przejmuje Minister Finansów. Określone przez niego wzory będą powszechne i obwiązywać na terenie całego kraju.

W projektowanym rozporządzeniu znalazły się wzory:

  1. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
  2. załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1),
  3. załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2),
  4. załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3),
  5. deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),
  6. załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1),
  7. załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2019 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: