Nowe unijne rozporządzenie w sprawie kontroli eksportu wchodzi dziś w życie

Nowe unijne rozporządzenie w sprawie kontroli eksportu wchodzi dziś w życie

Unia Europejska wzmacnia swoją zdolność do radzenia sobie z nowymi zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem i nowymi technologiami. W dniu 9 września 2021 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie kontroli eksportu, które wzmocni kontrolę handlu produktami podwójnego zastosowania. Nowe prawo wzmocnieni zdolność UE do ochrony praw człowieka i wspierania bezpiecznych łańcuchów dostaw towarów strategicznych.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej i komisarz UE ds. handlu, powiedział: „Musimy lepiej reagować na pojawiające się zagrożenia w coraz bardziej niestabilnym świecie. Obejmuje to lepszą kontrolę technologii podwójnego zastosowania, w tym technologii nadzoru cybernetycznego, które mogą być niewłaściwie wykorzystywane do łamania praw człowieka. Dzięki tym nowym unijnym przepisom państwa UE będą teraz ściślej współpracować ze sobą i ze swoimi sojusznikami w zakresie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z biotechnologii, sztucznej inteligencji i innych nowych technologii. Będziemy również pracować nad zapewnieniem równych szans dla przedsiębiorstw, w tym poprzez nową Radę ds. handlu i technologii UE-USA”

Nowe rozporządzenie umożliwia Unii Europejskiej podjęcie szeregu ważnych działań w celu połączenia swojej wiedzy specjalistycznej i stawienia czoła szczególnym wyzwaniom, zwłaszcza w dziedzinie nadzoru cybernetycznego. Wprowadza większą przejrzystość poprzez zwiększenie poziomu konsultacji i sprawozdawczości między państwami członkowskimi a Komisją Europejską oraz zapewnia podstawę prawną dla działań UE na poziomie wielostronnym i dwustronnym, w oparciu o istniejące już wielostronne ramy kontroli eksportu.

Jeśli chodzi o działania mające na celu wdrożenie nowego rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu, Komisja Europejska podjęła już szereg kroków przygotowawczych. Zaostrzy ono kontrolę handlu produktami podwójnego zastosowania – towarami i technologiami cywilnymi, które mogą mieć zastosowanie wojskowe lub związane z bezpieczeństwem – zwiększając jednocześnie zdolność UE do ochrony praw człowieka i wspierania bezpiecznych łańcuchów dostaw produktów strategicznych.

Komisja przyjęła swój wniosek ustawodawczy w sprawie modernizacji unijnych kontroli wywozu wrażliwych produktów podwójnego zastosowania: towarów i technologii, we wrześniu 2016 r., aby zastąpić rozporządzenie z 2009 r. Takie produkty mają wiele zastosowań cywilnych, ale mogą być również wykorzystywane do celów obronnych, wywiadowczych i egzekwowania prawa (materiały jądrowe i specjalne, telekomunikacja, elektronika i komputery, przestrzeń kosmiczna i aeronautyka, sprzęt morski itp.), a także mogą służyć do działań naruszających prawa człowieka.

 

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: