Nowe unijne zasady komunikacji między spółkami a ich akcjonariuszami

Nowe unijne zasady komunikacji między spółkami a ich akcjonariuszami

Nowe unijne zasady komunikacji między spółkami a ich akcjonariuszami

W czwartek 3 września 2020 roku weszły w życie nowe przepisy UE, których celem jest usprawnienie komunikację między przedsiębiorstwami a ich akcjonariuszami. Zgodnie z nową dyrektywą w sprawie praw akcjonariuszy, inwestorzy instytucjonalni i zarządzający aktywami mają obowiązek publikowania informacji na temat swoich strategii inwestycyjnych i polityki zaangażowania. 

Chodzi o Dyrektywę (UE) 2017/828 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w odniesieniu do zachęcania do długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy (Dz. Urz. UE z 20 maja 2017 r., L 132/1). Zintegrowane przekazywanie informacji ma zdaniem Komisji Europejskiej przyczynić się do skutecznej i wiarygodnej interoperacyjności między pośrednikami, emitentem i akcjonariuszami. Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości i konsumentów,

„Szczególnie w sytuacji, gdy zgromadzenia nie mogą odbywać się osobiście, czego doświadczyliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, istotne jest, aby ułatwić funkcjonowanie spółek i wspierać akcjonariuszy w wykonywaniu ich praw. Te nowe przepisy stanowią ważny element układanki, służący skutecznemu stosowaniu dyrektywy w sprawie praw akcjonariuszy. Zagwarantują one, że akcjonariusze otrzymają wszystkie właściwe informacje w przejrzysty sposób, umożliwiające im pełne wykonywanie swoich uprawnień – w tym prawa głosu, niezależnie od tego, gdzie się znajdują”.

źródło: www.ec.europa.eu

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: