Od 1 sierpnia zerowy PIT dla młodych

W czwartek 4 lipca 2019 r., Sejm RP uchwalił „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (nr projektu UD545), wprowadzający w życie zwolnienie w podatku dochodowym od dochodów uzyskiwanych przez osoby młode od 1 sierpnia 2019 r.

 

Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, osiągające dochody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz z umów zlecenia, zostaną zwolnione z obowiązku odprowadzania PIT od dochodów, które nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Ponieważ zwolnienie zacznie obwiązywać od 1 sierpnia, zatem w 2019 r. będzie z niego można skorzystać w wysokości proporcjonalnej do pozostałych 5 miesięcy 2019 roku, czyli do kwoty 35 636,67 zł.

4 lipca 2019 r., Sejm uchwalił przedłożony przez Ministerstwo Finansów projekt.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: