Od 11 lipca nowe rejestracje pojazdów

W czwartek 11 lipca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa drogowego (Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 957), wprowadzająca do obrotu nowy typ tablic rejestracyjnych przeznaczonych do oznakowania samochodów, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep. To „profesjonalne rejestracje”, ułatwiające czasowe dopuszczenie pojazdów do ruchu.

 

Śladem innych państw, polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności w branży motoryzacyjnej. Jak dotąd, przeprowadzenie jazdy testowej, czy też tzw. jazdy próbnej, wymagało każdorazowej rejestracji pojazdu w odniesieniu do poszczególnego, pojedynczego egzemplarza. Nowe, profesjonalne tablice rejestracyjne będą wydawane jednemu producentowi, dilerowi lub firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu badań pojazdu, a także jednostkom uprawnionym, np. transportowego dozoru technicznego.

Profesjonalna rejestracja pojazdów to po prostu jeden numer rejestracyjny wydawany jednemu podmiotowi dla wielu pojazdów. Uprawnionymi do wystąpienia o nie będą przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej z siedzibą lub oddziałem w Polsce. Poza producentami, w/w podmioty będą mogły zamówić do 100 blankietów, których wypełnienie przez przedsiębiorcę i starostę, pozwoli przeprowadzać jazdy próbne na tych blankietach do 30 dni od wypełnienia. Po tym terminie przedsiębiorca będzie zobowiązany, pod groźbą kary pieniężnej, do zwrotu blankietów. Nieco inne reguły obowiązują producentów pojazdów i jednostki uprawnione – wydane im blankiety będą ważne przez 6 miesięcy.

Tablice rejestracyjne będą łatwe do rozpoznania – zielone litery i cyfry na białym tle. Koszty: opłata za wydanie przez starostę decyzji o przyznaniu profesjonalnej rejestracji – 100 zł, plus 10 zł za każdy jeden blankiet.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: