Termin obowiązywania podwyższonych stawek VAT przedłużony na czas nieokreślony

Termin obowiązywania podwyższonych stawek VAT przedłużony na czas nieokreślony

Termin obowiązywania podwyższonych stawek VAT przedłużony na czas nieokreślony

W piątek 9 października 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1747). Nowelizacja odracza obiecywany od dawna powrót do niższych stawek VAT na nieokreślony datą czas, uzależniając go od wystąpienia stanu dobrej kondycji finansów publicznych.

Blisko 10 lat temu, od 1 stycznia 2011 roku zostały wprowadzone w Polsce, tylko tymczasowo, podwyższone stawki VAT: z 22 do 23% i z 7 do 8%. Miały one obowiązywać jedynie w okresie przejściowym, do 31 grudnia 2013 r. Ale mimo upływu tej daty, i mimo składanych przez kolejnych rządzących obietnic, powrót do wcześniejszych, niższych stawek podatku od towarów i usług nadal nie nastąpił, a teraz nie wiadomo kiedy i czy w ogóle nastąpi.

Podpisana w piątek przez Prezydenta RP nowelizacja z 7 października weszła w życie 9 października (choć część przewidzianych nią zmian zacznie obowiązywać z mocą wsteczną albo dopiero z początkiem 2021 i 2022 roku). Jeśli po 31 grudnia 2013 r., kolejne przedłużenie terminu powrotu do 22 i 7 procentowych stawek VAT określano graniczną datą, to tym razem porzucono już tę praktykę. Uzależniono bowiem powrót do niższych stawek VAT od spełnienia dwóch warunków. Zgodnie z art. 5 ustawy zmieniającej, powrót ten nastąpi w roku następnym po roku, w którym łącznie:

a) kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

b) wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Co to oznacza? Aby w Polsce wróciły niższe, 22 i 7 procentowe stawki podatku od towarów i usług, w danym roku:

a) w zakresie obliczania kwoty wydatków na dany rok organów i jednostek sektora finansów publicznych, o czym mowa w art. 112aa ustawy o finansach publicznych, musi być stosowana stabilizująca reguła wydatkowa w standardowej wersji, oraz

b) osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacji państwowego długu publicznego netto do PKB nie większej niż 43% oraz sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejszej niż -6%.

Tak więc już nie od granicznej daty, a od określonej kondycji finansów publicznych został uzależniony powrót do niższych, obowiązujących przed 2011 rokiem, stawek VAT. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów:

„Konieczność zapewnienia środków na walkę z pandemią COVID-19 i wspieranie ożywienia gospodarczego przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej wymaga odroczenia powrotu do obniżonych stawek VAT. (…) obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją finansów publicznych, co jest uzasadnione tym, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: