Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w drodze spadku

Generalną zasadą jest, że dochód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, podlega opodatkowaniu stawką 19%. Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły jednak zmiany w sposobie obliczania tego terminu co do nieruchomości nabytych w drodze spadku.

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił spadkobierca, który w maju 2019 r. sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, będąc jego właścicielem od września 2015 r., kiedy to nabył to prawo w drodze spadku po zmarłej matce. Matka z kolei, otrzymała je jako darowiznę od swojego brata w kwietniu 2013 r. Wnioskodawca chciał się upewnić, że sprzedaż przedmiotowego mieszkania nie będzie podlegać 19% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji z dnia 4 czerwca 2019 r. przyznał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli nie następuje w ramach wykonania działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Jednakże nowelizacja tej ustawy zmieniła zasady obliczania tego terminu wobec nieruchomości i praw nabytych od dnia 1 stycznia 2019 r. w drodze spadku.

„… ustawą z dnia 23 października 2018 r. (…) do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 10 ust. 5, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z tym unormowaniem, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę” (sygn. 0115-KDIT2-3.4011.127.2019.2.JS).

Mając wiec na uwadze treść wskazanego przepisu art. 10 ust. 5, organ interpretacyjny stwierdził, że upłynął w/w 5-letni okres wymagany do nieobjęcia opodatkowaniem, bo po nowelizacji liczy się go nie od daty nabycia prawa przez spadkobiercę, a przez spadkodawcę. A będąca spadkodawcą matka wnioskodawcy nabyła nieruchomość w kwietniu 2013 r., stąd 5-letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, upłynął wraz z dniem 31 grudnia 2018 r.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: