Nowe zasady wystawiania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Składanie deklaracji VAT w formie nowego pliku JPK_VAT, który będzie przesyłany w formie elektronicznej, przewiduje uchwalona przez parlament rządowa nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Początkowo obowiązek ten obejmie duże firmy. Niewywiązanie się z konieczności przesłania JPK_VAT lub przesłanie go wypełnionego nierzetelnie będzie karane.  

Nowelizacja ustawy o VAT z 4 lipca br. przewiduje, że nowy plik JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT-7, VAT-7K i ewidencję VAT. Plik JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej
i ewidencyjnej. Nie trzeba będzie zatem składać załączników wymaganych przy składaniu deklaracji VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Nie będzie też konieczne składanie dodatkowych wniosków, które są składane do tych deklaracji jako osobne dokumenty, bo wszystko znajdzie się w polach nowego pliku JPK_VAT.

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą musieli przekazywać plik kontrolny za pierwszy i drugi miesiąc kwartału do właściwego urzędu skarbowego ewidencji podatkowej do 25. dnia miesiąca następującego po każdym  ze wskazanych wyżej miesięcy. Zmianie ulegnie też forma tego przekazania.

Nowelizacja przewiduje zniesienie obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27), bo dane zostaną zawarte w nowym pliku JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie wymagał większej staranności, w celu umożliwienia organom podatkowym analizy transakcji. Projekt nowelizacji przewiduje kary, gdy podatnik nie spełni wymogów nowego pliku. Karane będzie także niewywiązanie się z obowiązku przesłania ewidencji lub przesłanie jej nierzetelnie.

Szczegółowe kwestie związane z wymogami nowego pliku JPK_VAT określi Minister Finansów w drodze rozporządzenia. Plik JPK_VAT zostanie umieszczony na ePUAP, aby podatnicy mogli go składać w formie elektronicznej.

Nowy plik JPK_VAT będą składały od 1 stycznia 2020 r. duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 osób i uzyskujące obroty powyżej 50 mln euro lub też zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro. Następnie od 1 lipca 2020 r. obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT obejmie małe, średnie i mikrofilmy. Małe, średnie i mikrofilmy będą mogły fakultatywnie zdecydować, czy zaczną składać plik JPK_VAT w nowej formie wcześniej niż od 1 lipca 2020 r. W takiej sytuacji nie będzie już możliwości zmiany zdania i skorzystania z rozliczenia we wcześniejszej formie.

Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT ma na celu walkę z nadużyciami podatkowymi, wystawianiem pustych faktur i wyłudzeniami w VAT. Według danych Ministerstwa Finansów obowiązek składania JPK_VAT w formie elektronicznej obejmie około 1,8 mln podatników.

Omawiana nowelizacja przewiduje też, że po 1 stycznia 2020 r. wpłaty CIT, PIT, VAT oraz opłaty niepodatkowe będą dokonywane na konto urzędu skarbowego za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego, który będzie identyfikował podatnika lub płatnika.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: