Opodatkowanie spadku w Wielkiej Brytanii nie zwalnia z opodatkowania w Polsce

Standardem polityki międzynarodowej państw, zwłaszcza krajów należących do jednej wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, a do której należy jeszcze Wielka Brytania, jest dążenie do unikania podwójnego opodatkowania tych samych dochodów. Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 6 maja 2019 r. interpretacji indywidualnej, reguła ta nie dotyczy spadków (sygn. 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD).

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił obywatel Polski, zamieszkujący na terenie RP, którego znajoma Brytyjka ujęła w testamencie. Zgodnie z brytyjskim prawem, ciężary podatkowe z tytułu spadku obciążają dysponenta masy spadkowej. Polski wnioskodawca był więc przekonany, że raz opodatkowany w Wielkiej Brytanii i tam „opłacony” spadek nie będzie podlegał ponownemu opodatkowaniu w Polsce, chociażby z uwagi na wiążącą oba kraje umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z błędu wyprowadził go Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Pouczył wnioskodawcę, że co prawda co do zasady opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy lub praw znajdujących się lub wykonywanych na terytorium RP, ale przepisy podatkowe przewidują od tej zasady wyjątek. Nie ma znaczenia miejsce „położenia” dziedziczonych dóbr, jeśli w chwili otwarcia spadku spadkobierca był obywatelem RP lub miał na jej terytorium miejsce stałego pobytu.

A co do podnoszonych przez wnioskodawcę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, to jak stwierdził organ:

„(…) powołana przez Wnioskodawcę Konwencja z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (…) obejmuje swoim zakresem kwestie podatku dochodowego od osób fizycznych, , co jednoznacznie wynika z jej treści.  (…) nie została zawarta umowa międzynarodowa, która regulowałaby kwestie opodatkowania spadków transgranicznych” (sygn. 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: