Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiedział się w sprawie możliwości zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika w banku, który

W czwartek 9 stycznia 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską ws. obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP, w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi,

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 10 stycznia 2020 r. wydał interpretację indywidualną ws. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przez

W środę 8 stycznia 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną ws. sposobu rozliczenia w CIT dochodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości położonej