Osobom pracującym w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, przysługują zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Podczas odbywającego się w dniach 17 - 19 lipca 2019 r., 84 posiedzenia Sejmu, posłowie rozstrzygają o powołaniu do życia ważnych zmian w prawie

W środę 17 lipca 2019 r., rozpoczęło się 84 posiedzenie Sejmy RP. Pierwszego dnia posłowie zapoznali się z ważnymi projektami zmian w prawie podatkowym.

Jak potwierdził w wydanej 12 lipca 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nabycie środków pieniężnych tytułem dziedziczenia przez fundację, jest wolne od