W czwartek 7 lutego 2019 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekał w sprawie pytania prejudycjalnego, dotyczącego możliwości ubiegania się przez osobę, której dzieci zamieszkują

Zwrot części wkładu nie powoduje u wspólnika przysporzenia majątkowego, a więc przychodu z działalności gospodarczej. W wyniku zwrotu wkładu wspólnik odzyskuje bowiem część swojego

Wniesienie akcji w spółce akcyjnej do funduszu inwestycyjnego w zamian za wydanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych stanowi odpłatne zbycie akcji i podlega opodatkowaniu

W piątek 11 stycznia 2019 r., Marszałek Sejmu RP opublikował w Dzienniku Ustaw obwieszczenie z 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego