25 listopada 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że przepisy wprowadzające obowiązek ujawniania informacji dotyczących sytuacji majątkowej dzieci własnych, przysposobionych i

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną w obronie obywatela, który został skazany przez sąd za jazdę pod wpływem narkotyku, mimo że pierwotnie oskarżono go

W 2012 r. jedna firma świadczyła na rzecz drugiej usługi pośrednictwa. Strony umówiły się na 1 mln euro wynagrodzenia plus VAT. Wynagrodzenie miało być

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 listopada 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-289/20, rozstrzygający o właściwości miejscowej sądu do rozpoznania pozwu o rozwód w