Córka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy posiadając dowód wpłaty darowizny pieniężnej, jak i potwierdzającą ją umowę oraz oświadczenie swojej matki

Przedsiębiorca nawiązujący współpracę franczyzową wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem o to, czy faktura przesłana elektronicznie w formacie PDF na e-mail nabywcy poprzez aplikację

Zamierzająca prowadzić działalność polegającą na pozyskiwaniu walut wirtualnych podatniczka, wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem o koszty uzyskania przychodu związane z tą działalnością. Była

W środę 22 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy podjął bardzo ważne dla całego społeczeństwa, mogące mieć znaczenie dla wszystkich, rozstrzygnięcie pytania prawnego: Czy poszkodowanemu,