W środę 4 marca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w pierwszej odsłonie wieloetapowego sporu kompetencyjnego w zakresie możliwości podważania ważności powołań na stanowiska

Częściowy zwrot w naturze lub w pieniądzu wniesionego wcześniej wkładu nie może spowodować powstania dochodu po stronie wspólnika spółki komandytowej. Podatnik nie uzyskuje żadnego

Kary od 3 do 4 lat pozbawienia wolności orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec pięciu zatrzymanych, podejrzanych o prowadzenie na terenie RP plantacji marihuany.

W środę 5 lutego 2020 r., Prokuratura Krajowa poinformowała o przystąpieniu przez prokuratora do toczącego się postępowania sądowego o uznanie męża za niegodnego dziedziczenia