W piątek 16 października 2020 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego postanowiła zwrócić się do powiększonego składu SN z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy zawezwanie do

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie dwóch rozbieżnych orzeczeń spadkowych sądów powszechnych, jakie wydano w tej samej sprawie na

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w poniedziałek 21 września 2020 r. pojawiła się Interpretacja ogólna tego ministra w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika, związanego z

We wtorek 15 września 2020 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że wydana przez Prezesa Rady Ministrów decyzja z 16 kwietnia 2020 r.