Rząd przygotował projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, które mają dostosować polskie prawo do wymogów unijnych. Projekt kładzie nacisk

Ministerstwo Finansów opublikowało „Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX”. Objaśnienia

Z końcem sierpnia 2019 r. resort finansów opublikował przygotowane przez siebie objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej, czyli nowego, 4% podatku sięgającego

Osobom pracującym w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, przysługują zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu