Osobom, które przed 1981 r. dokonały przedpłat na zakup Fiata 126p i Fiata 125p i dotąd go nie odebrały, przysługuje prawo do zwrotu wniesionych

We wtorek 21 maja 2019 r., Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r., w sprawie

30 czerwca 2017 r., Komisja Europejska orzekła, że podatek od sprzedaży detalicznej, narusza unijne zasady dopuszczalnej pomocy państwa. Polska zaskarżyła tę decyzję do Trybunału

W środę 15 maja 2019 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją RP artykułu 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o