Wyrokiem z 21 kwietnia 2021 r. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę francuskiego domu mody Chanel na rejestrację znaku towarowego przez chińskiego potentata technologicznego Huawei

W czwartek 6 maja 2021 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zasugerował Trybunałowi, iż w sprawie C-791/19 Komisja Europejska przeciwko Polsce, powinien orzec,

Sąd Najwyższy 14 kwietnia 2021 r. uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego ws. przywrócenia pracownika do pracy na warunkach jakich był zatrudniony przed przejęciem zakładu

Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołania kilku producentów leków, którzy uczestniczyli w porozumieniu mającym na celu opóźnienie wprowadzenia do obrotu generycznego leku przeciwdepresyjnego Citalopram. Komisja Europejska