Czynności wykonywane przez bank na rzecz swego oddziału, i odwrotnie, nie podlegają VAT

Czynności wykonywane przez bank na rzecz swego oddziału, i odwrotnie, nie podlegają VAT

„…czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych. (…) nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz innej osoby prawnej, lecz są czynnościami wykonywanymi w ramach jednego podmiotu, co skutkuje uznaniem tych czynności za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” – potwierdził w wydanej 19 kwietnia 2019 r. interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.101.2019.1.IG).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił zagraniczny bank, posiadający siedzibę w Niemczech, będący niemieckim rezydentem podatkowym i zarejestrowanym w Polsce dla celów VAT. Stałą działalność na terenie Polski wykonuje poprzez swój oddział usytuowany na jej terytorium. Bank wykonuje na rzecz swego zagranicznego oddziału szereg czynności niezbędnych do prowadzenia przez ten oddział działalności, np. w zakresie kadr i finansów. Podobnie polski oddział wykonuje pewne czynności na rzecz banku macierzystego. Zdaniem banku, czynności wykonywane przez bank na rzecz oddziału, oraz czynności wykonywane przez oddział na rzecz banku, nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Ze stanowiskiem tym zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorstw zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649 ze zm.) przedsiębiorca zagraniczny prowadzący w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału i zarejestrowany dla potrzeb VAT, traktowany jest jako jeden podmiot. Oddział nie stanowi więc odrębnego podatnika tego podatku.

„Tym samym, czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych. Natomiast w świetle art. 8 ustawy, czynności wykonywanych w ramach jednego podmiotu gospodarczego będącego osobą prawną, nie można uznać za świadczenie usług, gdyż nie jest możliwe świadczenie usług „samemu sobie”. Z uwagi na powyższe, czynności wykonywane na rzecz Oddziału przez Bank oraz czynności na rzecz Banku wykonywane przez Oddział nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz innej osoby prawnej, lecz są czynnościami wykonywanymi w ramach jednego podmiotu, co skutkuje uznaniem tych czynności za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.101.2019.1.IG).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: