Dwa odmienne orzeczenia spadkowe sądu w tej samie sprawie

Dwa odmienne orzeczenia spadkowe sądu w tej samie sprawie

Dwa odmienne orzeczenia spadkowe sądu w tej samie sprawie

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie dwóch rozbieżnych orzeczeń spadkowych sądów powszechnych, jakie wydano w tej samej sprawie na przestrzeni 50 lat.

Chodzi o sprawę spadkową po zmarłej w 1943 roku. W 1948 r. sąd grodzki orzekł, że jedynym po niej spadkobiercą jest w całości jej syn. Postanowienie sądu grodzkiego uprawomocniło się. Ale niespełna 50 lat później, w 1999 r. sąd rejonowy z tego samego miasta stwierdził, że spadkobiercą, prócz ww. syna, jest również drugi syn, a dodatkowo małżonkowi zmarłej przysługuje prawo dożywotniego użytkowania 1/3 części spadku. W braku apelacji również to postanowienie uległo uprawomocnieniu. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości, której tytuł własności przypadał na rzecz spadkodawczyni.

Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił wnieść w tych okolicznościach skargę nadzwyczajną do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, stojąc na straży zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zasady zaufania obywatela do państwa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego oraz konstytucyjnego prawa do dziedziczenia, czy konstytucyjnego prawa do sądu.

W swej skardze podkreślił, że w chwili wydawania postanowienia sądu rejonowego w 1999 roku w obrocie prawnym funkcjonowało prawomocne rozstrzygniecie w tej sprawie z 1948 roku. Dlatego też sąd rejonowy powinien był odrzucić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

źródło: www.rpo.gov.pl, nr sprawy IV.511.219.2020

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: