Ministerstwo Finansów uśpiło CerBera

Powołany do życia w 2007 roku system do przesyłania fiskusowi informacji nt. rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej został właśnie wygaszony. Ostatnim okresem, za jaki prowadzące rachunki przedsiębiorców banki oraz spółdzielcze kasy powinny złożyć raport, był okres od 16 do 30 kwietnia 2019 r.

 

Zgodnie z art. 82 § 2 zd. pierwsze Ordynacji podatkowej:

„Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym – odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca – informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego” (Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926, ze zm.).

Do comiesięcznej aktualizacji tych informacji, w 2007 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło system informatyczny o nazwie CerBer. 29 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 694), która uchyliła obowiązywanie paragrafów 2, 2c, 7 i 8 artykułu 82 Ordynacji podatkowej. Termin złożenia przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ostatniego raportu za pośrednictwem CerBera upłynął we wtorek 7 maja 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: