Objaśnienia fiskusa ws. daniny solidarnościowej

Z końcem sierpnia 2019 r. resort finansów opublikował przygotowane przez siebie objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej, czyli nowego, 4% podatku sięgającego do kieszeni najbogatszych ludzi w kraju.

Regulacje dotyczące daniny solidarnościowej znajdują się w art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlegać będą roczne dochody podatników, jeśli po zsumowaniu wyniosą 1 mln zł, osiągnięte:

  • ze stosunku pracy, kontraktów menedżerskich i emerytur opodatkowane wg skali;
  • z niektórych zysków kapitałowych, z zagranicznej jednostki kontrolowanej, z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, od których stawka podatku wynosi 19%.

Po raz pierwszy opodatkowaniem zostaną objęte dochody osiągnięte od 1 stycznia 2019 r. Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka ponad 1 mln zł osiągniętych dochodów, a jego stawka wynosić 4%. Na zapłatę daniny właściwemu urzędowi skarbowemu podatnicy mają czas do 30 kwietnia każdego roku, w przypadku opóźnienia fiskus naliczać będzie odsetki. W tym terminie zobowiązani są również złożyć, papierowo lub elektronicznie, deklarację o wysokości daniny – DSF-1.

„W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty daniny solidarnościowej wykazanej w deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” (Objaśnienia podatkowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: