Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z hipoteki a podatek dochodowy

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z hipoteki a podatek dochodowy

Rodzice przekazali córce nieruchomość, na której ciążył kredyt hipoteczny. Nowa właścicielka przeniosła prawo własności do niej na bank, w zamian za zwolnienie z długu hipotecznego. Po wielu latach walki w sądzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej musiał wydać korzystne dla niej rozstrzygnięcie w zakresie opodatkowania tej transakcji podatkiem dochodowym.

W 2013 roku rodzice obdarowali córkę nieruchomością zabudowaną do jej majątku osobistego. Nieruchomość obciążona była hipoteką zwykłą oraz hipoteką kaucyjną na rzecz banku, który udzielił rodzicom kredytu na zakup przedmiotowej nieruchomości. W 2014 r. aktem notarialnym córka przystąpiła do długu solidarnie ze swoimi rodzicami, do wysokości wartości nieruchomości określonej na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego. Mocą tej umowy i art. 453 Kodeksu cywilnego, celem zwolnienia siebie i rodziców z długu, córka przeniosła na bank własność obciążonej nieruchomości, na co bank wyraził zgodę.

Córka wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu hipotecznego obciążającego tę nieruchomość, dokonane w ramach czynności świadczenia w miejsce wykonania, będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawczyni była przekonana, że opisana czynność nie stanowi odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu artykułu 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie powstanie po jej stronie obowiązek zapłaty PIT.

W lipcu 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Z pomocą profesjonalnego pełnomocnika córka wniosła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który ją uwzględnił i uchylił wydaną przez organ interpretację. Dyrektor wniósł od tego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z 9 lipca 2020 r. NSA oddalił skargę organu, czym zmusił go do ponownego rozpatrzenia złożonego przez córkę wniosku.

W wydanej 13 listopada 2020 r. interpretacji indywidulanej, mając na uwadze wskazania sądów uchylające jego wcześniejsze rozstrzygniecie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej musiał przyznać słuszność stanowisku wnioskodawczyni:

„… skoro Wnioskodawczyni przeniosła prawo własności zabudowanej nieruchomości na rzecz banku w zamian za zwolnienie z długu obciążającego ww. nieruchomość w ramach czynności świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum), to czynność ta nie stanowi odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawczyni nie powstało przysporzenie majątkowe z tego tytułu, a tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z rzeczonej transakcji” (sygn. 0112-KDIL3-2.4011.171.2017.14.DJ).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: