Stanowisko Ministra Finansów do wyroku TSUE ws. możliwości odliczania VAT za usługi noclegowe i gastronomiczne

We wtorek 21 maja 2019 r., Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r., w sprawie zgodności z prawem unijnym przepisów polskiej ustawy o VAT w zakresie, w jakim wyłączają możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych.

 

Skierowane do TSUE pytanie prejudycjalne powstało w związku ze sprawą Grupy Lotos. Trybunał orzekł, że brak prawa do odliczania VAT w związku z wydatkami poniesionymi na usługi noclegowe i gastronomiczne (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) jest co do zasady zgodny z przepisami UE, poza sytuacjami, gdy nabycie tych usług zostaje następnie refakturowane na rzecz innych podatników w ramach świadczenia usług turystyki.

W związku z powyższym, zastrzegając, że ostateczna wykładnia wyłączenia z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT będzie możliwa dopiero po ustosunkowaniu się do wyroku TSUE przez Naczelny Sąd Administracyjny, Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko, zgodnie z którym:

„ 1.jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług innych niż usługi turystyki, to z tytułu nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych nie będzie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego;

2.jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług turystyki, które podatnik rozlicza wg specjalnej procedury marży (art. 119 ustawy o VAT), to z tytułu nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych nie będzie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego. Świadczenie usług turystyki opodatkowanych wg specjalnej procedury marży powoduje bowiem wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119 ust. 4 ustawy o VAT).

3.jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług turystyki, przy założeniu, że do ich opodatkowania będą miały zastosowanie ogólne zasady, to z tytułu nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych podatnikowi, powinno przysługiwać odliczenie VAT naliczonego. Zgodnie bowiem z tezą wyroku Trybunału, wyłączenie prawa do odliczenia w przypadku podatnika świadczącego usługi turystyki, w ramach których refakturuje on na rzecz innych podatników usługi noclegowe i gastronomiczne, jest sprzeczne z przepisami prawa unijnego” (www.podatki.gov.pl).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

 

 

 

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: